Полезна проява на XI „д“ клас

Различните кътове в просторния училищен двор все повече придобиват красив вид с насадените нови цветя и дръвчета и станаха любимо място за почивка по време на междучасията.

С грижа за градината в двора на гимназията ученици от XI „д“ оползотвориха отлично предпоследния час на класа на 23 юни. Те се включиха в облагородяването на прилежащите площи към сградата. Почистването на част от градината бе приятно занимание с реални резултати. Събрани бяха нападалите листа, шишарки и клони. Премахнати бяха изсъхналите плевели и начупените пръчки из храстите. Отстранени бяха появилите се около стволовете на дърветата издънки, както и излишната пръст.

Надяваме се, че поредната полезна инициатива на XI „д“ клас ще бъде последвана през новата учебна година и от други ученици.