Пореден успех за АЕГ „Гео Милев“ на проект по програма ЕРАЗЪМ +

Признанието за работата по проекти по програма ЕРАЗЪМ + винаги идва след много положен труд и усилия, с натрупан опит и проявено творчество. Днес на официална церемония, проведена под формата на Валоризационна конференция Програми „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“ 2020, наш проект бе отличен за качествено изпълнение!

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център, Национална Евродеск точка, ECVET България и Евридика България даде възможност на двама от представителите на АЕГ „Гео Милев“-директор Жаклин Мутафян-Нейчева и координаторът на екипа за работа по евро-проекти Татяна Шурелова- да представят накратко отличения проект.

Конференцията е най-тържественото ежегодно събитие на ЦРЧР, по време на което се прави обзор на осъществените през годината дейности и на успехите, постигнати в сферата на европейските програми за образование и обучение в България. Същевременно през настоящата година ще отбележим и края на Програмния период „Еразъм+“ 2014 – 2020г.

По време на събитието се състоя церемония по награждаване със сертификат за качество на организациите, чиято работа е отличена за успешно изпълнение на приключили през 2020 година проекти по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“. 

 

Пожелаваме си трите проекта по Програма „Еразъм+“, по които училището ни работи през тази учебна година, да получат същата висока оценка!