Психолог и педагогически съветник

За контакти: 

Психолог: М. Пантелеева – 0879375123, email : m_popova@aegburgas.org
Педагогически съветник: Николета Казакова – 0896376699, email: n_kazakova@aegburgas.org