„Развитие на изобразителното изкуство и литературата през XVIII – XIX век“

На 12.04.2022 г. ученици от 9 е клас под ръководството на екип от преподаватели – г-жа Даниела Денева, г-жа Зорница Костадинова, г-жа Десислава Димова и г-жа Елена Иванова, представиха своите знания и емоции, като проект на тема „Развитие на изобразителното изкуство и литературата през XVIII XIX век“.  Гостите на събитието бяха  ръководство, учители и ученици от 8 и 9 клас на АЕГ „Гео Милев“.

Младежите стартираха екипната си работа през месец март, насърчавани от своите преподаватели по български език и литература, история, изобразително изкуство и музика,  като с тяхна подкрепа комбинираха познанията си за еволюцията на изобразителното изкуство и литературата през съответните исторически епохи. В резултат на интензивно взаимодействие, учебен процес и сътрудничество, учители и ученици обединиха своите усилия и представиха детайлен анализ и интерпретация на творби, характерни за естетиката на Романтизма, Реализма, Модернизма и по-частните му проявления под влиянието на социалните и културни условия. Проектът беше поднесен с богати илюстрации, задълбочен текст и презентационни умения. 

Пожелаваме на учениците от 9 е клас това да бъде началото на поредица от творчески успехи!