Семинар за ученици

На 06.10.2023г. възпитаници от 10. и 11. клас на  АЕГ „Гео Милев“ участваха в семинар, насочен към тестване и развитие на екипни и лидерски умения у учениците, справяне с проблеми и търсене на нестандартни решения.          Събитието, организирано от психолозите на НЕГ „Гьоте“, гр. Бургас, се проведе в сградата на Немската гимназия.

 Участниците в семинара имаха възможност да работят в екип, да опознаят и развият умения, необходими за бъдещата им социална реализация и професионално израстване.

 Присъстващите имаха възможност да покажат креативност и да представят идеи за разрешаването на конкретен сложен въпрос.

Въпреки че в  мероприятието се включиха  над 50 младежи от 10 бургаски училища, сред които и учениците от АЕГ: Деница Недялкова и Христина Дичева от 10. а клас, Елия Божкова а от 10. г клас, Мартин Стефанов и Христо Щурлев  от 11. д клас, всички те успяха да изпълнят поставените задачи, демонстрирайки сериозни социални умения .

Вярваме, че младите хора могат да постигнат чудеса. Ние, възрастните, сме тези, които ще им помогнем…