Среща с д-р Тюркан Мустафа

На 30.11.2023 г. по инициатива на г-жа Цанка Николова – учител по биология и здравно образование, беше осъществена среща между възпитаници на  АЕГ „Гео Милев“ и д-р Тюркан Мустафа –  специалист по гинекология в МБАЛ Бургас.

 На събитието присъстваха учениците от 12.г клас с профил “Биология и  химия”, целият 11.г кл. с преподавателя си по биология и здравно образование  – г-жа Василена Несторова, и гимназистите от 8.е клас.

Д-р Мустафа, бивш възпитаник на Английската езикова гимназия, в  изключително неподправена обстановка запозна бъдещите кандидат-лекари, фармацевти и стоматолози  с трудностите и предизвикателствата, пред които се е изправяла по пътя си в медицината. Не спести  горчивата истина за цената, която всекидневно  плаща в името  на своята отдаденост на благородната, но тежка и отговорна професия. Д-р Тюркан Мустафа  сподели размислите, съмненията и очакванията си, свързани с тъжната действителност в държавните болници в България, но накрая призова  тези, които чувстват  лекарската професия като призвание, да не се отказват от мечтите си, а да им  се посветят . 

АЕГ “Гео Милев” винаги е „произвеждала“ лекари-специалисти, част от които практикуват професията си не само в медицински заведения в Европа, а и в целия свят.

За учителите и учениците тази среща бе знак за приемствеността, която съществува между поколенията възпитаници на елитното бургаско училище. 

Всички присъстващи на събитието  са благодарни на д-р Тюркан Мустафа за отделеното време и сърдечността.