Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии

Подаване на документи ще става в срок до 13.05.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

2  свободни места в 8 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Руски език 

Подаване на документи ще става в срок до 26.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията ( попълва се на място )

2. Свидетелство за основно образование 

Резултат от конкурс за 2 свободни места в 8 клас

Свободно място в 9 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език

Подаване на документи ще става в срок до 19.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Свидетелство за основно образование

Резултат от конкурс за свободно място в 9 клас

 

 

Свободно място в 11 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии

Подаване на документи ще става в срок до 30.04.2024г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

Свободно място в 10 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Руски език

Подаване на документи ще става в срок до 05.04.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията 

2. Свидетелство за основно образование

 

Резултат от конкурс за свободно място в 10 клас

 

Свободно място в 9 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език

Подаване на документи ще става в срок до 12.04.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Свидетелство за основно образование

Свободно място в 9 клас за учебна година 2023-2024  – Английски език / Китайски език

Подаване на документи ще става в срок до 05.04.2024г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж, стая 212) в АЕГ „Гео

Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).  Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията

2. Свидетелство за основно образование