Свободно място в 8 клас за учебната 2022-2023 г. Английски език/Китайски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство

Подаване на документи ще става в срок до 10.02.2023г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).

Класирането ще се извърши по бал.

Необходими документи: 

1. Заявление до директора – по образец на гимназията/попълва се на място/.

2. Свидетелство за основно образование – оригинал

Свободно място в 8 клас за учебната 2022-2023 г. Английски език/Китайски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство

Подаване на документи ще става в срок до 16.12.2022г. – 15:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).

Класирането ще се извърши по бал. Класирания ученик ще бъде записан в началото на втория учебен срок.

Необходими документи:

 

1. Заявление до директора – по образец на гимназията/попълва се на място/.

2. Свидетелство за основно образование – оригинал

Резултати от конкурс за свободно място

Свободно място в 11 клас за учебната 2022-2023 г. Английски език / Руски език / Математика / Изобразително изкуство

Подаване на документи ще става в срок до 23.12.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Руски език, Математика, Изобразително изкуство.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

 

Свободно място в 11 клас за учебната 2022-2023 година  – Английски език / Китайски език / Математика / Български език и литература

Подаване на документи ще става в срок до 23.12.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Китайски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

 

Свободно място в 12 клас за учебната 2022-2023 година  – Английски език / Португалски език / Български език и литература / Математика

Подаване на документи ще става в срок до 23.12.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Португалски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

 

Свободни 2 места в 12 клас за учебната 2022-2023 година  – Английски език / Руски език / Български език и литература / Математика

Подаване на документи ще става в срок до 23.12.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Руски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

 

Свободно място в 8 клас за учебната 2022/2023 Профил: Природни науки
– Биология и ЗО/Химия и ООС/Английски език/Немски език

Класирането ще се извърши по бал.
Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията/попълва се
на място/.
2. Свидетелство за основно образование – оригинал

3. Копие на акт за раждане.

Срок за подаване на документите: до 10.10.2022г. 12:00ч.

Резултати от конкурс за свободно място в VIII клас.

Уважаеми ученици родители и гости,

На 15.09.2022 г. АЕГ „Гео Милев“– гр. Бургас отново отваря вратите си за своите възпитаници. Тържественото откриване на 2022- 2023 учебна година ще се състои от 9 ч. в двора на гимназията. Във връзка с това всички ученици от 8., 9., 10., 11. и 12. клас да бъдат на  мястото на събитието в 8,45 ч. с облекло, съобразено с изискванията на ПДУ,  и да заемат определените им места. 

Каним всички, съпричастни към АЕГ „Гео Милев“, да споделят с нас празничното начало на 2022-2023 учебна година!

Свободно място в 10 клас за учебната 2022-2023 година  – Английски език / Немски език / БЗО / ХООС 

Подаване на документи ще става в срок до 12.09.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). 

 Необходими документи: 

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията 

2.     Оригинал на свидетелство за основно образование 

На 13.09.2022г. ще се проведе приравнителен изпит по английски език – ниво В1 част 1

Свободно място в 9 клас за учебната 2022/2023 година. Английски език/Руски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство. 

Необходими документи:

1. Заявление до Директора – образец на гимназията
2. Документ за среден успех от завършен 8 клас.
На 12.09.2022г. ще се проведе приравнителен изпит по английски език – ниво В1.1.

Срок за подаване на документи – 09.09.2022 г. до 12:00 ч. 

Резултати от изпит по английски език за свободно място в IX клас за учебната 2022/2023 година – 12.09.2022г

Важно!

 

Информация за новоприетите ученици в 8 клас и техните родители!

 

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

На 08.09.2022 година /четвъртък/ ще бъде проведена рoдителска среща за новоприетите ученици в 8 клас за учебната 2022/2023 година в АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас, както следва:

·         Профил: Чужди езици – 8а и 8б клас – от 17:30ч. в актовата зала

Представяне на ръководството, учителите, които ще преподават в класовете и класнитите ръководителите, след което родителската среща подължава в класните стаи – 8а -401, 8б – 402.

·         Профил: Природни науки – 8в и 8г клас – 17:40ч. в актовата зала

Представяне на ръководството, учителите, които ще преподават в класовете и класнитите ръководителите, след което родителската среща подължава в класните стаи – 8в -403, 8г – 404.

·         Профил: Графичен дизайн8д и 8е клас – 17:50ч. в астовата зала

Представяне на ръководството, учителите, които ще преподават в класовете и класнитите ръководителите, след което родителската среща подължава в класните стаи – 8д -405, 8е – 406.

Свободно място в 8 клас за учебната 2022/2023 с профил Английски език/ Руски език/БЕЛ/История и цивилизации.

Класирането ще се извърши по бал.

Необходими документи:

  1. Заявление до директора – по образец на гимназията/попълва се на място/.
  2. Свидетелство за основно образование – оригинал
  3. Копие на акт за раждане.

Срок за подаване на документите:
04.08.2022г. 08:00ч. до 08.08.2022г. 15:00ч.

Резултати за свободно място в паралелка в 8 клас за учебната 2022/2023

Свободно място в 9 клас за учебната 2022/2023 година. Английски език/Руски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство. 

Необходими документи:

1. Заявление до Директора – образец на гимназията
2. Документ за среден успех от завършен 8 клас.
На 22.07.2022г. ще се проведе приравнителен изпит по английски език – ниво В1.1.

Срок за подаване на документи – 21.07.2022 г. до 12:00 ч. 

Приет е ученикът с вх. № УД-19-3236/19.07.2022г.

Свободно място в 9 клас за учебната 2022/2023 година. Английски език/Китайски език/БЕЛ/История и цивилизации.

Необходими документи :
1. Заявление до Директора – образец на гимназията
2. Документ за среден успех от завършен 8 клас.

На 22.07.2022г. ще се проведе приравнителен изпит по английски език – ниво В1.1.

Срок за подаване на документи – 19.07.2022 г. до 15:00 ч.

Приет е ученикът с вх. № УД-19-3060/12.07.2022г.

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по английски език 2021-2022 учебна година

VIII клас, IX клас, X клас, XI клас, XII клас.

Допуснати до национален кръг на Националната олимпиада по английски език 2021-2022 учебна година

IX клас, XII клас.

Свободно място в 8 клас за учебната 2021-2022 година  – Профил: Природни науки / Биология и ЗО / Химия и ООС / Английски език / Руски език  

Подаване на документи ще става в срок до 21.03.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в
АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). 

Необходими документи: 

  1. Заявление до директора – по образец на гимназията 
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование 
  3. Служебна бележка с изпити от НВО – 7 клас. 
  4. Ученическа книжка с успех от първи учебен срок на 2021-2022г. 

Класирането ще се извърши чрез горепосочените документи. 

 

 Свободното място се заема от ученика с най-висок бал с входящ номер УД-19-2127/21.03.2022

Свободни 2 места в 11 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Руски език / Български език и литература / Математика

Подаване на документи ще става в срок до 01.06.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Руски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1, по следните критерии:

1.     Резултат от изпит за владеене на английски език ниво B1

2.     Среден успех от удостоверението за първи гимназиален етап

 

Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.

Свободно място в 11 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Португалски език / Български език и литература / Математика

Подаване на документи ще става в срок до 01.06.2022г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Португалски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1, по следните критерии:

1.     Резултат от изпит за владеене на английски език ниво B1

2.     Среден успех от удостоверението за първи гимназиален етап

Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.

Свободно място в 11 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Руски език / Български език и литература / Математика

Подаване на документи ще става в срок до 17.12.2021г. – 12:00 часа в учебен отдел ( на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Руски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1, по следните критерии:

1.     Резултат от изпит за владеене на английски език ниво B1

2.     Среден успех от удостоверението за първи гимназиален етап

Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.

Свободно място в 10 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Китайски език / Информационни технологии / Математика 

Подаване на документи ще става в срок до 12.11.2021г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). 

Необходими документи: 

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията 

2.     Оригинал на свидетелство за основно образование 

3.     Служебна бележка с изпити от НВО – 7 клас. 

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1-част 1.  

Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.

 

За свободното място в X клас е приет ученикът с по-висок резултат с заявление с вх. № УД 19-469/10.11.2021г с резултат от изпит по английски език ниво B1 чат 1 – Мн. добър (5.40)

 

Свободно място в 10 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Китайски език / БЕЛ / Математика 

Подаване на документи ще става в срок до 29.10.2021г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). 

Необходими документи: 

  1. Заявление до директора – по образец на гимназията 
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование 
  3. Служебна бележка с изпити от НВО – 7 клас. 

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1-част 1.  

Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.

Резултати за свободно място в паралелка в 10 клас за учебната 2021/2022

Уважаеми ученици,

от утре 07.10.2021г. въвеждаме следната организация свързана с пропускателния режим:

Учениците от 9 клас, 11 клас и 12 клас – влизат през централния вход.

 

Учениците от 8 клас, 10 клас – влизат през входа до столовата.

Свободно място в 10 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Китайски език / Информационни технологии / Математика 

Подаване на документи ще става в срок до 29.10.2021г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). 

Необходими документи: 

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията 

2.     Оригинал на свидетелство за основно образование 

3.     Служебна бележка с изпити от НВО – 7 клас. 

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1-част 1.  

Датата на изпита ще бъде обявена допълнително.

 

Резултати за свободно място в паралелка в 10 клас за учебната 2021/2022

Уважаеми ученици и родители, АЕГ Гео Милев предоставя възможност да си закупите необходимите учебници за учебната 2021-2022 година в сградата на училището. Издателствата ще предоставят учебниците на място.

Уважаеми ученици , Заявления за изучаване на Японски и Корейски език се приемат в Учебен Отдел . Срок: 28.09.2021г.

Уважаеми ученици и родители,
Тържественото откриване на учебната 2021-2022г. ще се състои на 15.09.2021г. от 10ч. в двора на училището.
Организация за първия учебен ден :
10 часа: 8 и 12 клас – присъстват на двора на гимназията 9 клас – очакват осмокласниците пред класните стаи на 8 клас.
11 часа : 10 и 11 клас провеждат Час на класа в своите класни стаи.
Учениците от 8,9 ,10 клас са с униформи , 11 и 12 клас- с приетия  за гимназията дрескод.
Успешна учебна година!

Свободно място в паралелка в 9 клас за учебната 2021/2022 – Английски език/Немски език/Български език/История и цивилизации.

Заявления ще се приемат до 16:00 ч. на 09.09.2021 г. Класирането ще се извърши чрез изпит за ниво В1.1, който ще се проведе на 13.09.2021г. както следва: от 09:00 – писмен; от 12:30 – устен.

Резултати за свободно място в паралелка в 9 клас за учебната 2021/2022 – Английски език/Немски език/Български език/История и цивилизации.

Свободно място в 11 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Руски език / Български език и литература / Математика

Подаване на документи ще става в срок до 07.09.2021г. – 12:00 часа в учебен отдел ( на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев).

Необходими документи:

1.      Заявление до директора – по образец на гимназията

2.      Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1, по следните критерии:

1.      Резултат от изпит за владеене на английски език ниво B1 част 2

2.      Среден успех от удостоверението за първи гимназиален етап

Изпитът за владеене на английски език ниво B1 – част 2 ще се проведе на 08.09.2021г. От 9:00 ч. ще се проведе писмена част и от 13:00 ч. в същия ден ще се проведе устната част.

Резултат от изпит за свободно място в 11 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език / Руски език / Български език и литература / Математика

Свободно място в 8 клас с Английски език/Руски език/Биология и здравно образование/Химия и опазване на околната среда. Срок за подаване на документи – 16:00 ч. на 05.08.2021 г.

Необходими документи:

1. Заявление до директора – по образец на гимназията
2. Служебна бележка за резултати от НВО
3. Оригинал на свидетелството за основно образование
4. Копие на удостоверение за раждане

Резултати от конкурс за свободно място VIII клас в паралелка природни науки (АЕ+РЕ+БЗО+ХООС)

Свободно място в 10 клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език/Китайски език/Български език и литература/История и цивилизации

Подаване на документи ще става в срок до 30.07.2021 г. – 12:00 часа в учебен отдел ( на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас(ж-к Изгрев). Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B1-част първа на 02.08.2021г.

Резултат за свободно място в X клас за учебната 2021-2022 година  – Английски език/Китайски език/Български език и литература/История и цивилизации

Уважаеми родители на осмокласници,

 

на 07.09.2021г. от 18ч. в актовата зала на АЕГ “Гео Милев” Бургас ще се проведе родителска среща . С оглед на епидемиологичната  обстановка в страната родителите на учениците от 8а, 8б, 8в клас са поканени в 18ч, а родителите на учениците от 8г, 8д, 8е клас – 18.15ч. Очакваме Ви!

Съобщение на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 13 март 2020 г.)

  От АЕГ “Гео Милев”– гр. Бургас

ЕИК: 000047480

МОЛ: Жаклин Мутафян-Нейчева

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение/сондажен кладенец/“

 

Уведомлението е предоставено за обществен достъп до изготвената информация за изразяване на становища в РИОСВ-Бургас всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 часа, за срок от 14 дни, считано от датата на публикуване.

Дата: 23.07.2021г.

На 24.06 2021г. от 16:00ч. АЕГ “Гео Милев”,гр. Бургас ще проведе ден на отворените врата. Очакваме Ви!

Уважаеми колеги, родители и зрелостници, тържественото връчване на дипломите на випуск 2021 ще се извърши на 16.06.2021г. от 17.45ч. в голямата зала на втори етаж на Областна управа. Дипломите се получават лично или срещу представяне на нотариално заверено пълномощно.

Уважаеми ученици, родители и колеги, уведомяваме ви, че тържеството по случай изпращането на Випуск 2021 ще се състои на 14.05.2021г./петък/ от 11:00 часа в двора на гимназията. Очакваме ви!

Началото на дейностите по отбелязване на 50 години АЕГ „Гео Милев“ – на дата 16.04.2021 “Прожекция на филм за историята на АЕГ „Гео Милев“ в  Културен дом – НХК.”, “Представяне на юбилейния годишник на гимназията.” и “Награждаване на победителите в конкурса за юбилейно лого, за корица на годишника и за текст на химна на гимназията.” се променя от 18:00 ч.  на 17:00ч.

Свободно място в 8 клас с Английски език/Немски език/Биология и здравно образование/Химия и опазване на околната среда. Срок за подаване на документи – 12,00ч. на 12.02.2021г.

Необходими документи:

1. Заявление до директора;
2. Копие от Служебната бележка за резултати от НВО;
3. Служебна бележка за среден успех през първи срок на учебната 2020/2021г.;

Заповед на Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката от 31.12.2020г.

Заповед на ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ, дм от 22.12.2020г.

Свободно място в паралелка 8 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Информационни технологии и / Изобразително изкуство

Подаванена заявление /по образец/ ще става в срок до 23.10.2020 г. – 12:00 часа в стaя 212 в АЕГ Гео Милев“– гр. Бургас. Класирането ще се извърши по бал от НВО. ю

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език / Китайски език / Информационни технологии и / Изобразително изкуство

Две свободни места в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език  

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 21.12.2020 г. – 16:00 часа в учебен отдел на АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас, к-с Изгрев. При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище

Свободно място в паралелка 8 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Математика / ИТ

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 16.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класирането ще се извърши по бал от от НВО.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/MАТ/ИТ

Свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 17.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класираният на първо място ще бъде уведомен по телефона или по имейл. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

 

Занимания по корейски език

За новата учебна година отново се предлага възможност за изучаване на корейски език с преподавател от Корея. Ще се сформират две групи – една за начинаещи и една за напреднали. Обучението ще се провежда извън часовете .Желаещите трябва да подадат заявление в учебен отдел (2 етаж), като посочат за коя група да бъдат обучавани. Срок за записване –  20.09.2020год.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИТЕ УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС!!!

Уважаеми родители,

Родителската среща за новопостъпилите ученици в 8 клас ще се проведе на 10.09.2020 година от 18:00 часа в новата сграда на гимназията /бившето СУ „Добри Чинтулов“/ в к-с „Изгрев“. На място ще бъдете ориентирани кой клас в коя класна стая ще проведе срещата.

Молим на родителската среща да присъства само по един родител или настойник на учениците и всички да спазват мерките отностно COVID-19 и да носят маски или шлемове!

Обявява се свободно място в XI клас 2020/2021 Английски език/Руски език/МАТ/ИТ

Подаване  на документи ще става в срок  до 15.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас(к-с Изгрев). Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език – ниво B1 – част 2. Изпитът ще обяви при подаване на документите.  При различие на училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

Обявява се свободно място в XII клас 2020/2021 Английски език/Немски език

Подаване  на документи ще става в срок  до 14.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас(к-с Изгрев). Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език – ниво C1. Изпитът ще бъде проведен на 23.09.2020г.  При различие на училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Подаване  на документи ще става в срок  до 01.09.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, оригинал на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 02.09.2020г. до 16:00 ч. в интернет страницата на гиманзията.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/MАТ/ИТ

Обявява се свободно място в XII клас 2020/2021 Английски език/Немски език

Подаване  на документи ще става в срок  до 28.08.2020 г. – 12:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език – ниво C1. Изпитът ще бъде проведен на 01.09.2020г. Резултатите ще бъдат публикувани на 02.09.2020г. до 16:00 ч. в интернет страницата на гиманзията. При различие на училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Биология и здравно образование/Химия

Подаване  на документи ще става в срок  до 18.08.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, оригинал на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 19.08.2020г. до 16:00 ч. в интернет страницата на гиманзията и на информационното табло на 1-ви етаж.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/БЗО/ХОС

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Подаване  на документи ще става в срок  до 14.08.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, оригинал на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 17.08.2020г. до 17:00 ч. в интернет страницата на гиманзията и на информационното табло на 1-ви етаж.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Руски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство след 3-то класиране

Подаване  на документи ще става в срок  до 04.08.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, копие на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 04.08.2020г. до 17:00 ч. в интернет страницата на гиманзията и на информационното табло на 1-ви етаж.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Руски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство

Свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Български език и литература / Математика

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 15.07.2020 г. – 12:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B 1.1. Изпитът ще бъде проведен на 16.07.2020г. Резултатите ще бъдат оповестени на сайта на гимназията на 17.07.2020г. Класираният на първо място ще бъде уведомен по телефона или по имейл. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Резултати от изпит за свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Български език и литература / Математика

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка с националната грипна епидемия от 06.03.2020г до 11.03.2020г включително, обявена със заповед РД-01-114/05.03.2020г на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, се отменя провеждането на учебни занятия и провеждането на олимпиади.

За допълнителна информация следете сайта на гимназията!

Уважаеми учители и ученици, oт 03.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително, със заповед № РД-01-30/ 02.03.2020 г. на д-р Георги Паздеров – Директор на Регионална здравна инспекция – Бургас, е обявена грипна епидемия и е преустановен учебният процес за всички 137 училища от 13-те общини в област Бургас.

Уважаеми учители, ученици и родители
Във връзка с борбата против фалшивите новини и Проект „Фактите, моля! Борба против фалшивите новини – национални и европейски политики, насочени към младежта“, ви молим да попълните следната анкета до 27.02.2020г.: 
https://stopthefakenews.eu
Благодарим предварително!

За десета поредна година стартираме конкурса за електронна рисунка, колаж и фотография Виртуална пролет 2020.Това юбилейно издание става възможно благодарение на три гимназии: Английска езикова гимназия „Гео Милев“- Бургас Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ – Бургас  В сътрудничество с филиала на Българската художествена академия в града. Темата тази година е „Технологична пролет“ и се надяваме да има много участници от цялата страна, но най-вече от нашия град. „Изучавайте науката за изкуството. Изучете изкуството на науката“ Леонардо да Винчи линк към сайта на съзтезанието : arts.gpaeburgas.org или на gpaeburgas.org в дясното падащото меню ПРОЕКТИ И СЪСТЕЗАНИЯ – ВИРТУАЛНА ПРОЛЕТ
Уважаеми родители, на 12.02.2020г. – сряда от 18:30ч. ще бъде проведена родителска среща за представяне на резултатите от първи учебен срок. Запознаване с НВО, ДЗИ и PISA.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ oт 03.02.2020 г. до 04.02.2020 г. включително, със заповед № РД-01-15/ 31.01.2020 г.

Уважаеми ученици и родители,
Тържественото откриване на учебната 2021-2022г. ще се състои на 15.09.2021г. от 10ч. в двора на училището. Организация за първия учебен ден : 10 часа: 8 и 12 клас – присъстват на двора на гимназията 9 клас – очакват осмокласниците пред класните стаи на 8 клас 11 часа : 10 и 11 клас провеждат Час на класа в своите класни стаи Учениците от 8,9 ,10 клас са с униформи , 11 и 12 клас- с приетия  за гимназията дрескод Успешна учебна година!