Свободно място в 11 клас за учебната 2022-2023 година  – Английски език / Китайски език / Математика / Български език и литература

Подаване на документи ще става в срок до 12.05.2023г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Китайски език, Български език, Математика.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

 

Свободно място в 11 клас за учебната 2022-2023 година  – Английски език / Китайски език / Математика / Информационни технологии

 

Подаване на документи ще става в срок до  12.05.2023г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Китайски език, Информационни технологии, Математика.

 

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап

 

Свободно място в 11 клас за учебната 2022-2023 г. Английски език / Руски език / Математика / Изобразително изкуство

Подаване на документи ще става в срок до 12.05.2023г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж стая 212) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас (ж.к. Изгрев). Кандидатите трябва да идват от училище с профил Чужди езици и профилиращи предмети: Английски език, Руски език, Математика, Изобразително изкуство.

Необходими документи:

1.     Заявление до директора – по образец на гимназията

2.     Оригинал на удостоверение за първи гимназиален етап