Съобщения

СЪОБЩЕНИЯ

Свободно място в паралелка 8 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Информационни технологии и / Изобразително изкуство

Подаване на заявление /по образец/ ще става в срок до 23.10.2020 г. - 12:00 часа в стaя 212 в АЕГ Гео Милев“– гр. Бургас. Класирането ще се извърши по бал от НВО. 

Две свободни места в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език  

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 21.12.2020 г. – 16:00 часа в учебен отдел на АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас, к-с Изгрев. При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище

Свободно място в паралелка 8 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Математика / ИТ

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 16.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класирането ще се извърши по бал от от НВО.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/MАТ/ИТ

Свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 17.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класираният на първо място ще бъде уведомен по телефона или по имейл. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

 

Занимания по корейски език

За новата учебна година отново се предлага възможност за изучаване на корейски език с преподавател от Корея. Ще се сформират две групи – една за начинаещи и една за напреднали. Обучението ще се провежда извън часовете .Желаещите трябва да подадат заявление в учебен отдел (2 етаж), като посочат за коя група да бъдат обучавани. Срок за записване –  20.09.2020год.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПОСТЪПИЛИТЕ УЧЕНИЦИ В 8 КЛАС!!!

Уважаеми родители,

Родителската среща за новопостъпилите ученици в 8 клас ще се проведе на 10.09.2020 година от 18:00 часа в новата сграда на гимназията /бившето СУ „Добри Чинтулов“/ в к-с „Изгрев“. На място ще бъдете ориентирани кой клас в коя класна стая ще проведе срещата.

Молим на родителската среща да присъства само по един родител или настойник на учениците и всички да спазват мерките отностно COVID-19 и да носят маски или шлемове!

Обявява се свободно място в XI клас 2020/2021 Английски език/Руски език/МАТ/ИТ

Подаване  на документи ще става в срок  до 15.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас(к-с Изгрев). Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език – ниво B1 – част 2. Изпитът ще обяви при подаване на документите.  При различие на училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

Обявява се свободно място в XII клас 2020/2021 Английски език/Немски език

Подаване  на документи ще става в срок  до 14.09.2020 г. – 12:00 часа в учебен отдел (на 2 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас(к-с Изгрев). Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език – ниво C1. Изпитът ще бъде проведен на 23.09.2020г.  При различие на училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Подаване  на документи ще става в срок  до 01.09.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, оригинал на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 02.09.2020г. до 16:00 ч. в интернет страницата на гиманзията.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/MАТ/ИТ

Обявява се свободно място в XII клас 2020/2021 Английски език/Немски език

Подаване  на документи ще става в срок  до 28.08.2020 г. – 12:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език – ниво C1. Изпитът ще бъде проведен на 01.09.2020г. Резултатите ще бъдат публикувани на 02.09.2020г. до 16:00 ч. в интернет страницата на гиманзията. При различие на училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и ред, определени от приемащото училище.

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Биология и здравно образование/Химия

Подаване  на документи ще става в срок  до 18.08.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, оригинал на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 19.08.2020г. до 16:00 ч. в интернет страницата на гиманзията и на информационното табло на 1-ви етаж.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/БЗО/ХОС

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Подаване  на документи ще става в срок  до 14.08.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, оригинал на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 17.08.2020г. до 17:00 ч. в интернет страницата на гиманзията и на информационното табло на 1-ви етаж.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Китайски език/Математика/Информационни технологии

Обявява се свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Руски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство след 3-то класиране

Подаване  на документи ще става в срок  до 04.08.2020 г. – 14:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Необходими документи: заявление по образец, копие на свидетелство за завършен седми клас, служебна бележка с резултати от НВО. Класирането ще се извърши съгласно обявеното балообразуване. Резултатите ще бъдат публикувани на 04.08.2020г. до 17:00 ч. в интернет страницата на гиманзията и на информационното табло на 1-ви етаж.

Резултат за свободно място в VIII клас 2020/2021 Английски език/Руски език/Информационни технологии/Изобразително изкуство

Свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Български език и литература / Математика

Подаване  на заявление /по образец/ ще става в срок  до 15.07.2020 г. – 12:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ Гео Милев“ – гр. Бургас. Класирането ще се извърши чрез изпит за владеене на английски език ниво B 1.1. Изпитът ще бъде проведен на 16.07.2020г. Резултатите ще бъдат оповестени на сайта на гимназията на 17.07.2020г. Класираният на първо място ще бъде уведомен по телефона или по имейл. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Резултати от изпит за свободно място в паралелка 9 клас за учебната 2020-2021г. Английски език / Китайски език / Български език и литература / Математика

Уважаеми ученици, учители и родители,

Във връзка с националната грипна епидемия от 06.03.2020г до 11.03.2020г включително, обявена със заповед РД-01-114/05.03.2020г на Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, се отменя провеждането на учебни занятия и провеждането на олимпиади.

За допълнителна информация следете сайта на гимназията!

Уважаеми учители и ученици, oт 03.03.2020 г. до 06.03.2020 г. включително, със заповед № РД-01-30/ 02.03.2020 г. на д-р Георги Паздеров – Директор на Регионална здравна инспекция – Бургас, е обявена грипна епидемия и е преустановен учебният процес за всички 137 училища от 13-те общини в област Бургас.

Уважаеми учители, ученици и родители
Във връзка с борбата против фалшивите новини и Проект „Фактите, моля! Борба против фалшивите новини – национални и европейски политики, насочени към младежта“, ви молим да попълните следната анкета до 27.02.2020г.: 
https://stopthefakenews.eu
Благодарим предварително!

За десета поредна година стартираме конкурса за електронна рисунка, колаж и фотография Виртуална пролет 2020.Това юбилейно издание става възможно благодарение на три гимназии: Английска езикова гимназия „Гео Милев“- Бургас Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ – Бургас  В сътрудничество с филиала на Българската художествена академия в града. Темата тази година е „Технологична пролет“ и се надяваме да има много участници от цялата страна, но най-вече от нашия град. „Изучавайте науката за изкуството. Изучете изкуството на науката“ Леонардо да Винчи линк към сайта на съзтезанието : arts.gpaeburgas.org или на gpaeburgas.org в дясното падащото меню ПРОЕКТИ И СЪСТЕЗАНИЯ – ВИРТУАЛНА ПРОЛЕТ
Уважаеми родители, на 12.02.2020г. – сряда от 18:30ч. ще бъде проведена родителска среща за представяне на резултатите от първи учебен срок. Запознаване с НВО, ДЗИ и PISA.

УДЪЛЖАВАНЕ НА ГРИПНАТА ВАКАНЦИЯ oт 03.02.2020 г. до 04.02.2020 г. включително, със заповед № РД-01-15/ 31.01.2020 г.