Тема за размисъл

На 17 март 2022 г. в блога „ Задругата“ бе публикувана статията на Николай Янев от 12 б клас „Вяра и съмнения“. Тя е ярък философско – исторически разказ за променящото се през вековете разбиране за тези вечни категории. Същевременно младият автор прави задълбочени разсъждения за истината и избора, който имаме свободата да направим. По думите на Надежда Кръстева- учителката, събудила интереса на Николай към философията, творбата се отличава с философска задълбоченост и аргументация.

Пожелаваме нови успехи на младия автор!

СТАТИЯ