Удоволствието да напишеш книга

Сред едни от най-талантливите ученици на нашата гимназия е Алекса Георгиева от 10 „а” клас, която сама пише и отпечатва своята книга -„Крилата на пеперудите”. Заглавието на книгата  произлиза от разказа „Толкова тежаха крилата на пеперудите“. Книгата се състои от 87 страници и има два раздела- поезия и проза. Първият раздел включва произведенията „Разделяме се”, „Тъгата”, „Посредствен”, „Празни думи”, „Морето в теб”, „Живял”, „Лятото”, „Оценка”, „Цветя”, „Кралят”, „Непознатите” и „Не знам”. Творби в проза на младата авторка – „Момичето от морето”, „Утрешният ден”, „Целунати от слънцето”, „Уловените мигове”, „Малки мечти”, „Приказки”, „Толкова тежаха крилата на пеперудите” и „Недовършени”. Тя споделя, че още от ранна детска възраст започва да съчинява стихотворения, но започва да твори по-сериозно едва преди 3 или 4 години. Нейното вдъхновение са самите  ѝ преживявания, срещите с хора и наблюдения. Не пише в определени периоди от време, а само когато е вдъхновена и има желанието да го прави. Младата писателка обича да твори през нощта, защото го определя като време за мисли, които излива върху хартията.