Учебна компания „Green Reborn“ приключи стопанската си година с пореден успех

На 9 юли петима от съдружниците в УК „Green Reborn“  положиха успешно международен изпит и вече притежават ESP Сертификат за предприемачески умения (Предприемачески умения Pass). Всички кандидати, които се явиха на изпита (Тина Гърненкова, Кирил Койчев, Вероника Нейкова,  Константин Хаджиилиев и Виолета Ершова), се справиха отлично с теста и постигнаха резултати, позволяващи издаването на ESP Сертификат.

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ е тестов център от 2020 година, а наши ученици, които работят по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт, участват за втори път в международния сертификационен изпит „Сертификат за предприемачески умения“ (ESP).

ESP включва целогодишно участие в програма “Учебна компания” в училище, предварителен изпит (самооценка на предприемаческите компетентности), финален онлайн компютърно-базиран тест, който оценява, валидира и сертифицира придобитите от учениците теоретични бизнес, икономически и финансови познания, както и когнитивните и практическите им умения във връзка с най-важните понятия. Притежаването на ESP Сертификат дава достъп до допълнителни възможности, предлагани от малки и големи предприятия, топ университети и международни организации в Европа, които целят да улеснят прехода на учениците от образованието към работния свят. Учениците могат да добавят ESP Сертификата към своята автобиография и да го използват, за да продължат образованието си, да започнат работа или собствен бизнес.

През 2020 година други трима наши представители (Алекс Желязков, Александър Иванов и Николай

Янев) приключиха обучението си по предприемачество с успешно полагане на международния изпит и притежават ESP Сертификат.

            За двете години, в които Английска езикова гимназия „Гео Милев“ работи по програма „Учебна компания“ на Джуниър Ачийвмънт България, от УК „Reborn“ и УК „Green Reborn“ бяха постигнати множество успехи, включително и международни изяви. Придобиването на сертификата за предприемачески умения (Entrepreneurial Skills Pass – ESP) от осем души удостоверява практическия опит на учениците, техните знания и умения, необходими за успешна реализация на пазара на труда.