Вълнения в кулоарите на Европейския парламент

В периода 17.05.2022 г.- 20.05.2022 г.  Малена Малчева от 11 клас и Константина Ичеренска от 10 клас, придружени от директора на гимназията г-жа Жаклин Мутафян-Нейчева и зам. директора по УД г-жа Красимира Митева бяха на посещение в  Европейския парламент в Брюксел, където се състоя последната среща по проект ,,From Eurodivison to Eurovision” по програма Еразъм + Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики.

Това беляза заключителния етап на международния проект ,,FETE“. Партньорите от пет държави – Финландия, Испания, Италия, Полша и България връчиха писмо на евродепутати от съответните държави, в което учениците представиха своите виждания за разрешаване на кризата с мигрантите в Европа. В продължение на три години учениците участници в проекта заедно със свои връстници от останалите партньорски държави и техните учители разработваха модели за облика на съвременна Европа, съдържащи решения на редица актуални въпроси, които засягат бежанската криза, имиграцията и социалната интеграцията на граждани на страни извън ЕС, споделя г-жа Татяна Шурелова, координатор на проекта. В своето писмо до евродепутатите учениците отправят предложение как мигрантите да се включат в икономическия живот на държавите, как да се осигурява финансова, медицинска, образователна  подкрепа, както и да се работи за устойчивото развитие на съответните страни в Европейския съюз.

В сградата на Европейския парламент в Брюксел участниците от България първо присъстваха на вълнуваща среща-дискусия с Финландския евродепутат – Сирпа Пиетикаинен. В разговор учениците споделиха своята визия за проблемите на бежанската криза и мерките, които се прилагат във всяка от петте държави за справяне с тях. Г-жа Пиетикаинен радушно прие писмото на учениците и отправи своите пожелания за ползотворна работа. В лицето на учениците тя видя устремени млади хора, готови да работят за единна Европа.

След едно вълнуващо посещение на Парламентариума – дом на историята на Европейското сътрудничество, където участниците се запознаха с начините и работата на Европейския Парламент, и  предизвикателствата, пред които са изправени неговите  членовете, екипът на проект ,,FETE“ от  АЕГ ,,Гео Милев“, гр. Бургас, се срещна с Ева Майдел – евродепутат от България, председател на Международното Европейско движение (IEM), член на комисията по промишленост, изследвания и енергетика, координатор в специалната комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата Ера, говорител на групата на ЕНП, както и на делегациите за връзки с Япония и САЩ, член в комисията по икономически и парични въпроси ECON, координатор на мрежата на младите евродепутати на групата на ЕНП, инициатор и съосновател на сдружението Образование България 2030, заместник председател на най-голямата асоциация на малки и средни предприятия в Европа „МСП Европа“.

По време на срещата учениците връчиха официално писмо, съдържащо модел за имиграционната политика на ЕС. Госпожа Майдел остана изключително впечатлена от дръзновението и желанието им да работят усърдно за доброто бъдеще на Европа. В писмото учениците бяха изложили идеи за справяне с потока от бежанци в България. Евродепутатът обеща да подкрепи смелите възгледи на учениците от Английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас, както  и да съдейства за тяхното реализиране.

В дискусията с г-жа Майдел  бяха засегнати също въпроси, свързани с предимствата на програма Еразъм + и бяха представени останалите проекти, в които гимназията участва – DYLEng (DOUBLE (Y)OUR LESSONS IN ENGLISH), ENGLISH LANGUAGE TEACHING ADVENTURES IN MINECRAFT и EcoPodcasts: Student podcasts on eco conscious and sustainable living, на който училището е главен координатор. Госпожа Майдел остана впечатлена от постиженията на учениците от АЕГ ,,Гео Милев“, гр. Бургас, и приветства извънкласните дейности и възможностите чрез международно сътрудничество, които гимназията им предоставя. На г-жа Майдел бяха изказани благодарности за топлото посрещане и подкрепата на качественото образование, което стъпва на ключови компетентности и умения, и е един от приоритетите на нейната работа като основа на конкурентоспособността на всяка икономика.