Ученици от АЕГ „Гео Милев” участваха в Women and Girls in STEM Forum

Само месец след началото на дейността си през новата година, на 28 октомври представители на учебните ни компании „Green REBORN“ и „New REBORN“ се включиха в международния форум Women and Girls in STEM. Той бе посветен на темата за участието на жените и момичетата в STEM и обучението в тази област. Събитието обедини политици, лидери в индустрията и ученици, работещи за напредъка на европейската програма за равенство между половете в STEM образованието и в бизнес кариерата.

Проектът Girls Go Circular, в който през пилотната му фаза наши ученици от Учебна компания „Green REBORN“ и от XIIд клас преминаха обучения по кръгова икономика и получиха сертификати, се развива в сътрудничество с Европейската комисия, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ (DG EAC), European Institute of Innovation & Technology, JA Europe и др.

Първият международен форум „Women and Girls in STEM“ събра изследователи, практици и влиятелни заинтересовани страни в STEM и по темата за равенството между половете, като ги свърза с учениците, които участват в иновативната учебна програма на Girls Go Circular.

В събитието се проведоха дискусии на високо ниво за премахване на предразсъдъците за пола в областта на STEM, за обучението по предприемаческите и дигиталните дисциплини. То даде насоки за бъдещите действия на ЕС по тези теми. Участие взеха представители на хилядите момичета и момчета от осем европейски страни в проекта, които имаха възможността да се срещнат с вдъхновяващи ментори. Организирани бяха и интерактивни менторски сесии на родния език на групите, където учениците можеха да задават въпроси.

Две от трите учебни компании на АЕГ „Гео Милев” („Green REBORN“ и „New REBORN“) бяха представени от: Виктор Стефанов и Симеон Минков от IXа клас; Бисера Дамянова, Екатерина Блохина и Християна Димитрова от Xб; Александър Иванов от XIIа; Вероника Нейкова, Константин Хаджиилиев и

Тина Гърненкова от XIIг; Виолета Ершова, Ирена Бонева и Снежа Количева от XIIд.

Президентът на УК „New REBORN“ Александър Иванов сподели: „Women and girls in STEM Forum представи по различен и иновативен начин ролята на жените в научната среда. Редица дами – лектори и изследователи – изложиха своите идеи, промотирайки участието на млади момичета във форумите. Беше интересно да се обсъди как мъжете могат да помогнат за приемането на жените в тази сфера и да ги окуражат да се занимават със СТЕМ. Най-вълнуващата лекция беше последната, в която Лаура Соуцек (предприемач и учен) разказа своята история, свързана със спомагането на разбработка за лечение на рак на белия дроб и основаването на нейната собствена компания. Форумът акцентира на това, че макар и светът да започва да включва жените в научните среди равноправно с мъжете, все още има какво да се желае и постига. Госпожица Соуцек обясни през какви трудности и с какви предразсъдъци се е срещала по време на професионалното си развитие като биолог и бизнес дама и подкани младите момиче да се заинтересуват от тези професии и специалности.“

През 2021/2022 година в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ развива дейност един клуб за занимания по интереси от тематичното направление „Технологии (Предприемачество), в който са създадени две ученически фирми („Green REBORN“, „New REBORN“) с участници от IX, X и XII клас. Третата училищна учебна компания („Digital REBORN“) е предназначена за учениците от VIIIе клас, които се обучават в профила „Професия „Графичен дизайнер“. Във фирмата те ще имат възможност да практикуват наученото по учебния предмет „Предприемачество“, за първи път включен в учебен план на нашето училище.

 

Пожелаваме на „Green REBORN“, „New REBORN“ и „Digital REBORN“ успешна година!