ФЕЕРИЯ ОТ ЕМОЦИИ В СВЕТА НА ECOPODCASTS

На 28.05.2024 г. в зала „Георги Баевна Културен център „Морско казино“ се проведе заключителната конференция по проект Eco Podcasts  по програма „Еразъм+“, номер 2021-1-BG01-KA220-SCH-000027685 с координатор АЕГ ,,Гео Милев‘‘, гр. Бургас в партньорство с  University of Macedonia, Гърция, University of Salento, Италия, Primary School of Alexandria, Гърция, AE Camilo Castelo Branco, Португалия, както и две образователни организации – REACH, Австрия и IIF, Малта.

Целта на събитието бe представяне на проектните резултати пред широката бургаска общественост. Официални гости на изявата бяха представители на РИОСВ-Бургас, СУ “Климент Охридски” и ВХТИ “Асен Златаров”, Бургас и др.

Начало на конференцията поставиха водещите Елия Божкова и Мартин Стефанов, които обявиха участниците в ефектна развлекателна програма. Всички присъстващи бяха завладени от изпълнението на спортни танци в лицето на Петър Тодоров и Магдалена Иванова, от песента на Даниела Петкова на английски език в съпровод на китара, както и от енергичния танц на фолклорен ансамбъл “Зорница”.

Учителите от АЕГ „Гео Милев“ – Татяна Шурелова, Ивелина Койчева и Валентина Атанасова, презентираха различни ресурси от платформата ,,Екоподкастс‘‘.  Показани бяха множество материали, онагледяващи разработените интелектуални продукти, част от които са ръководство за учителя, учебна програма, инструментариум с насоки за обучение, образователна платформа, ресурсен хъб и авторски екологични подкасти на английски език.

Най-впечатляващо беше присъствието на възпитаници на АЕГ ,,Гео Милев‘‘, които в продължение на повече от две години участват в проекта. Те споделиха искрения си интерес и мотивацията си за работа, като заявиха, че този иновативен метод на обучение допринася за усвояването на редица полезни знания в различни области, подобрява речевите им умения и им доставя огромно удоволствие, внасяйки разнообразие в часовете по английски език и природни науки  чрез използването на нови технологии, проблемно-базирано обучение и дизайн мислене.

Основна цел на Eco Podcasts е да стимулира не само екоориентацията на обществото и новите поколения, но също и увереността на подрастващи, учители и общественици да си служат с иновативни методи чрез бързоразвиващите се технолигии.

Предмет на  събитието бе да способства за своеобразна педагогическа рамка за екологично образование, като запознае учители и гости с различни подходи и предложи насоки с практически примери как да се ползват споделените ресурси в час, как да се създават източници, а също и как да се публикуват материали в платформата на проекта.  

Целеви групи  са не само учители и ученици, но и родители, общественици и радетели за екосъобразен начин на живот, активисти и екозащитници, агенции и организации за екотуризъм, екопътеки и други.

Уменията, които проектът желае да развие у подрастващите, са дигитална грамотност, решаване на проблемни ситуации в глобален и локален план, осъзнато поведение за защита на околната среда и подпомагане на неравностойните социални групи, съзнателно използване на водни и енергийни ресурси и други. Задачата е да се мотивират деца и младежи да участват активно и да популяризират екосъобразен начин на живот и възпитание в дух на толерантност към природата, околната среда и различните групи в обществото.

Благодарим на всички, които участваха в конференцията и допринесоха за успешното завършване на проекта Eco Podcasts. Нека продължим да развиваме идеите и да утвърждаваме ценностите на екологичното образование за благото на нашата планета и бъдещите поколения. Вдъхновени от успехите на проекта, нека продължим да работим заедно!

 

Присъединете се към голямото семейство на Eco Podcasts и станете посланици за екологичен и природосъобразен начин на живот!