29.09 – Европейски ден на спорта в училище

 По случай Европейския ден на спорта в училище на 29.09 от 12:00 до 13:30 ч. в АЕГ „Гео Милев“ Българска федерация по пикълбоул ще постави основите на пикълбоул. С открита тренировка  ще бъдат демонстрирани основните технически елементи и правилата на играта. Всеки, който желае да се запознае с най-бързо развиващия се спорт в света, нека заповяда в двора на английската гимназия.