ВАЖНО ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА  ДЗИ

НА ВНИМАНИЕТО НА  ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ, които ще полагат ДЗИ по БЕЛ на 01.06.2020 г. и по Биология и здравно образование на 03.06.2020 г.  в  АЕГ „Гео Милев“-Бургас 

Въвеждаме следната организация в дните на провеждане на ДЗИ:

1.       Явете се в сградата на гимназията не по-късно от 8:00 часа в деня на изпита. Влизането в двора на гимназията  ще  се осъществява през западния вход /от страната на „Перла“/,  след удостоверяване със служебна бележка, че сте зрелостник . Влизането в сградата на гимназията ще става само от централния вход /стълбите/. Следвайте обозначенията и табелите на АЕГ „Гео Милев“. Там ще бъдете посрещнати от служебни лица, които ще ви покажат реда за влизане в сградата. На входа на сградата е необходимо да представите : лична карта, служебна бележка,  да свалите маската си .

Задължително спазвайте техните указания, защото в сградата се помещават две училища и е от особена важност да се следва указаният ред.

2.       Пред входа на гимназията ще бъдете пропуснати от квестор и служебни лица, които ще дезинфекцират ръцете Ви и ще следят за грипоподобни признаци. При съмнение за такива, ще бъде мерена температура и медицинско лице ще прецени дали зрелостникът да бъде допуснат до изпитната зала.

3.       Служебната бележка, която удостоверява, че Вие сте разпределени в тази сграда, ще бъде проверена и на място, в стаята, от квестор. Заемете указаното с името Ви място.

4.      Носете си прозрачен плик (найлонова торбичка), в която да поставите лични вещи. В изпитната зала ще получите и  прозрачен плик (джоб) с Вашето име, в който да поставите изключен телефона си или друго електронно устройство.

5.       Носете лични предпазни средства –  маска/шлем,  ръкавици/по желание/. Носете си черен химикал. Няма да се допуска размяна на лични вещи по време на изпита.

6.       Запознайте се внимателно със задълженията и правата, които имате, от Инструктажа за зрелостници, с който трябва да  сте запознати предварително. При необходимост Инструктажа можете да изтеглите и от тук. Служебната бележка е необходима за явяването и на двата изпита както и за проверка на резултатите.

ЗА   КВЕСТОРИТЕ:

1.       Квесторите, разпределени в АЕГ „Гео Милев“-Бургас“, да се явят в сградата на гимназията в деня на съответния изпит не по-късно от 7:15 ч. Влизането в двора на гимназията  ще  се осъществява през западния вход  /от страната на „Перла“ .Влизането в сградата на гимназията ще става само от централния вход /стълбите/. Следвайте обозначенията и табелите на АЕГ „Гео Милев“.

2.        Влизането в сградата на гимназията ще става задължително с индивидуална предпазна маска (или предпазен шлем), ръкавици  и дезинфекция на ръцете. По желание всеки може да носи и лични средства за дезинфекция.

3.       Ще получите указания от членовете на УК.

4.       Квесторите посрещат зрелостниците на място в изпитната зала и  проверяват документа им за самоличност и служебната бележка.

5.       Размножените изпитни материали ще бъдат раздавани по стаите от длъжностни лица и няма да се налага движение по коридорите.

6.       След приключване на изпита двамата квестори предават папката с всички материали и получават служебните си бележки и електронните си устройства и напускат сградата на гимназията.

7.       Можете да се запознаете с Инструктаж на квестора от тук.

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ