Здравейте

Това е блогът на Литературното общество
към АЕГ “Гео Милев”.

През 1976г. в Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Бургас под ръководството на преподавателката по български език и литература Дора Лазарова се сформира клуб по естетическо възпитание, който е един от първите в страната. Дейността му бе интересна и разнообразна, а успехите бяха отразени в печата. Водещата роля на клуба намери израз в многобройните първи награди, с които бе отличен.

Проведени бяха много литературни четения, срещи с дейци на изкуството и културата, конференции, конкурси, издаване на литературни сборници, организиране на художествени изложби и др.

През 1994г. по инициатива на учениците с преподавател Дора Лазарова на базата на клуба по естетическо възпитание бе сформирано литературно общество, чиято задача бе да организира работата с изкушените от изкуството млади хора. Дейността бе адресирана към една по – широка младежка аудитория. Инициативите на литературното общество в гимназията се превърнаха в истински духовни празници. Такава форма на извънкласна работа бе създадена за първи път в българско училище. Опитът ни беше споделен на дискусии, кръгли маси и конференции. Радваме се, че днес и други бургаски училища вървят по нашите стъпки.

През учебната 2009/2010 година учениците от ІХ клас ще работят по изграждането и публикуването на проекти на Литературното общество под ръководството на г-жа Лазарова.


web dеsign: Александър Кирилов ІХ б клас