Сектор „Миграция“ към ОДМВР – гр. Бургас на гости на АЕГ „Гео Милев“

На 17.01.2020 г. ученици и учители – участници в проекта “From Eurodivision to Eurovision – FETE“, се срещнаха с Ивелина Михова – началник на сектор „Миграция“ към ОДМВР – гр. Бургас и Калин Дандаринов – младши полицейски инспектор в същия сектор.

Сектор „Миграция“ към ОДМВР гр. Бургас осъществява контрол и минимизиране на действията от страна на чужденците да предоставят документи, които не отговарят на истината. На срещата Г-жа Ивелина Михова ни запозна с:

  • документите, които са необходими на чужденците, за да пребивават в Република България;
  • максимален срок на пребиваване на чужденците;
  • възможности за по-дълго и постоянно пребиваване в България;
  • правата на чужденците на територията на Република България;
  • действия с хора, които са влезли нелегално в нашата страна и нямат документи за самоличност.