Конкурс на Фондация „Миню Балкански“ и Педагогическа асоциация „Образование без граници“

На 01.10.2019г бе обявен национален конкурс за учители и студенти за теми по математика с ниво за извънкласна работа в диапазон от I до XII клас на сайта на фондацията. Условието за участие се получи в училище през РУО.

               Бойко Пандев, дългогодишен учител по математика в АЕГ „Гео Милев“ участва с разработка на тема „Приложение на вектори при решаване на някои видове алгебрични и геометрични задачи“

На 20.12.2019г. бяха обявени победителите в отделните класови категории. В категория XI-XII клас на първо място бе класирана разработката на Бойко Пандев. Значителният и обем наложи, да бъде отпечата в самостоятелен брой 14 на списание „Образование без граници“.