Club Fair

В сряда, 29-ти януари, 2020г., вестникарският клуб към АЕГ ще оглави “клубово изложение” на 2-рия етаж от началото на голямото междучасие до завършването на учебния ден. “Това е възможност учителите да популяризират клубовете и групите си.”, казва Пру Саласки, Fulbright ETA, която започна вестникарския си клуб през есента. “Събитието ще обърне внимание към всичките възможности за учениците да участват в обогатяващи след-училищни дейности, от дебатиране на английски до интересни химични експерименти”. Всеки клуб ще има изложбена маса с информационни бележки и представител, който да обяснява дейностите, които се извършват с клуба. Такива изложения са често срещани в САЩ – добави Пру Саласки, която се надява на няколко нови члена на двата нейни клуба – вестникарски и BEST дебати!