ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
Богдана Маринова
ЧЛЕНОВЕ:
Мария Георгиева
Йорданка Стоянова Чакърова
Мария Петрова Николов
Нора Цветанова Найденова
Невяна Иванов
Илия Момеков
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Ирина Миткова Бонева
Юлия Паскалева
Лилия Стоянова Мърмърова