Обществен съвет

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  
 Златомира Карагеоргиева-Мострова
ЧЛЕНОВЕ:
Йорданка Ананиева
Стоян Парушев
Богдана Маринова
Димитър Стоянов
Миглена Гавраилова
Райна Димова
Бояна Костова
Иван Караиванов
РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:
Галина Тенева
Павлина Станкова
Петя Танева