Едно вълнуващо приключение в света на дебатите на английски език

По инициатива на ученици от АЕГ “ Гео Милев“ и с подкрепата и помощта на преподавателския състав тази година са планирани голям брой събития: културни, образователни, развлекателни, с участието на възпитаниците на гимназията. На 21.10 2020г. в двора на училището се проведоха открити дебати и разговори на английски език. Проявеният интерес обещава дори по- голям успех за следващите подобни събития. Приканваме все повече ученици да се включват, за да оживим училищния живот извън класните стаи.