Обръщение на Димитър Качулков – председател на Асоциацията на Бившите Възпитаници на АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас

Уважаеми Преподаватели, Ученици, Родители и Бивши Възпитаници на АЕГ-Гео Милев, гр. Бургас,

В средата на м.Август 2020, Асоциацията на Бившите Възпитаници на АЕГ-Гео Милев, гр. Бургас, в координация и със съдействието на Обществения съвет към АЕГ-Гео Милев, гр. Бургас, предприе дарителска кампания, в резултат на което, събрахме сумата от 4 250 лв. Следвайки волята на по-голяма част от Дарителите, Управителния съвет на Асоциацията взе решение тези средства да бъдат използвани за закупуване на 6 бр. видеопроектори за общата сума от 4 195 лв., които на 03.12.2020 дарихме на Гимназията.

От мое име и от името на членовете на Управителния съвет на Асоциацията на Бившите Възпитаници на АЕГ-Гео Милев, гр. Бургас и на Обществения съвет към АЕГ-Гео Милев, гр. Бургас, искам да изкажа нашата огромна Благодарност към всички изброени:

Дарители на Материални Активи:

1. ПЕЙО НИКОЛОВ- Дарил настилки за 2 класни стаи и учебен отдел

2. ТОНЯ КАЛОЯНОВА- Дарила настолни компютри

3. ДЕЯН ЖЕЛЕВ- Дарил посетителски столове

4. ИВО БАЕВ- Дарил Мебели

5. ПФ РОДИНА. ИЗП. Д-Р НИКОЛАЙ МАРЕВ- Дарение на 7 конфигурации настолни компютри и мултимедиен проектор.

6. ФАНИ СЕМЕРДЖИЕВА

Дарители на финансови средства:

1. СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ КАСЪРОВ

2. СТОЯН НИКОЛАЕВ КАРАУЛАНОВ

3. КИРИЛ ПЕТКОВ ВЪЛКАНОВ

4. ФЕОДОРА ДИНКОВА ИВАНОВА

5. МАРИЯН ГЕОРГИЕВ ЙОВКОВ

6. ДИМИТЪР КАЧУЛКОВ

7. НИКОЛИНКА МИРОНСКА

8. АНТОН ПЕТКОВ ЧАВДАРОВ

9. ВАНЯ ПАЙТАШЕВА

10. МИЛЕНА КОЛЕВА ИЛЧЕВА

11. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ХЛЕБАРОВ

12. РАЙНА ДИМОВА ДИМОВА

13. ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА

14. МАРИЯН ДИНКОВ АДАНОВ

15. ДЕСИСЛАВА ИЛЧЕВА БАЕВА

16. ВИРЖИНИЯ ХАЙК КАРАДЖИЯН

17. МИЛЕНА МИТКОВА АНГЕЛОВА

18. ИВАН ЯНЕВ КАРАИВАНОВ

19. МАРИЯ ДИМИТРОВА ЯНЧЕВА

20. ФИЛИП ДИМИТРОВ ЛЯПОВ

21. КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ТОДОРОВА

22. ВАСИЛ КОЛАКСЪЗОВ

23. ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

24. КАТЕРИНА ТОДОРОВА

25. ВИКТОРИЯ ДРАЛЧЕВА

26. БОГДАНА МАРИНОВА

Използвам възможността, за да обявя решението на Управителния съвет на Асоциацията на Бившите Възпитаници на АЕГ-Гео Милев, гр. Бургас (публикувано в Държавен Вестник бр. 91 от 23.10.2020 г.) за свикване на Общо Събрание на Асоциацията на 09.12.2020 от 17:00 ч. в сградата на АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” – БУРГАС, ж.к. “Изгрев”, гр. Бургас. 

Моля, всички бивши възпитаници на АЕГ- Гео Милев, гр. Бургас, да се чувстват поканени на събранието.