Europe Code Week 2023 в АЕГ

На 20.10.2023 г. екипът на Английска езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Бургас, в партньорство с представители от Бургаски свободен университет, организира развлекателни учебни часове на тема „Hour of Code, Minecraft Adventurer“ в рамките на Европейската седмица на програмирането „Europe Code Week 2023, която се провежда в периода от 7 до 22 октомври 2023. Учениците се запознаха с алгоритми и програмиране, играейки „Hour of Code, Minecraft Adventurer„. Участниците, постигнали ненулев резултат, получиха електронен сертификат за своето участие в Европейската седмица на програмирането.