Свободни места

СЪОБЩЕНИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА

  • Свободно място в паралелка 12 клас за учебната 2019-2020г. Английски език / Руски език
    Подаване на заявление /по образец/ ще става в срок до 31.10.2019 г. – 12:00 часа в кабинет 122 (на 1 етаж) в АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас. Кандидатстващите за свободно място трябва задължително да идват от училище с Чуждоезиков профил. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.
  • Свободно място в паралелка 11 клас за учебната 2019-2020г. Английски език/Руски език
    Документи се подават до 12:00 часа 31.10.2019 г. в канцеларията на гимназията. При различие между училищните учебни планове учениците полагат изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.