РЕГЛАМЕНТ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието ще се проведе на 12.05.2019 г.  при следните условия :

   1. Времето за работа ще бъде 90 минути – от 10:30 ч. до 12:00 ч.

   2. Всеки  регистрирал се участник ще може да се състезава само в раздел (разделите), посочен (посочени) при регистрацията.

     3. Темата на есето и текстът за превод ще бъдат достъпни за регистриралите се участници в началния час в деня на състезанието.

     4. Есето трябва да бъде с обем до две стандартни печатни страници.

     5. Текстовете на есето и на превода трябва да бъдат с шрифт  Times New Roman, размер на шрифта 12 pt. , разстояние между  редовете 1,5.

     6. Всеки участник ще има възможност да работи от персоналния си компютър на избрано от него място.

     7. Текстовете,които не отговарят на поставените изисквания за жанр, шрифт и обем, няма да се оценяват от журито.

     8. Текстовете ще бъдат оценени от жури ,включващо утвърдени специалисти по български език и литература и английски език  с богат професионален опит.

     9. Резултатите от състезанието ще бъдат обявени в срок до 27.05.2019 г.

    10. На победителите  в двата раздела  на състезанието ще бъдат връчени награди, осигурени от Община Бургас и  УН на АЕГ „Гео Милев” – гр. Бургас.

БЛАНКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
/ попълнете бланката за да се регистрирате за участие /

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО