Изпращане2020

          Дванадесетокласниците от Английска езикова гимназия “Гео Милев”, гр. Бургас успяха да реализират своето виртуално изпращане. Събитието се осъществи в онлайн платформа Teams. До този резултат нямаше да се стигне без усилията им като общност от креативни млади хора. Абитуриентите на АЕГ “Гео Милев” за пореден път доказаха, че въпреки обстоятелствата могат да бъдат всеотдайни, отговорни и целеустремени, което е житейската формула за успех.

Ритуал по предаване на символите на АЕГ “Гео Милев”, гр. Бургас

 

Всеки участник в събитието имаше възможността да си пуска всяко от споделените видеа самостоятелно.

Видео визитки на випуск 2020 на АЕГ "Гео Милев"

Видео представяне на 12а

Танц на 12а

Видео представяне на 12б

Видео представяне на 12в

Видео представяне на 12г

Видео представяне на 12д

Видео представяне на 12е

Музикални поздрави от възпитаници на АЕГ "Гео Милев" към абитуриентите

Николай Петков от 10д – Шуберт – Серенада.

Катрин Петрова от 9е  –  Old town road

 

Кристина Христова от 11е  –   Още малко.

 

Видео поздрав от учениците на Випуск 8 клас

Поздрав от 12а с обръщение на Savannah Lusk – учител по програма Fulbright