ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Бургас

На 20.06.2022 г. в сградата на АЕГ „Гео Милев“ се проведе „Ден на отворените врати“ за всички, които проявяват интерес към обучението, изискванията и постиженията на училището. Представихме информация относно приема за следващата година и запознахме нашите гости с учебната и с извънкласната дейност.