Повод за гордост!

Нов заслужен успех на надарения с разнородни таланти Николай Петков от 12 д клас. Той се представи отлично в Шестото издание на Националния ученическия конкурс „Пространство и време“, организиран от Академията за лидери при Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.  

След блестяща публична защита и оригинално презентиране на своето есе  на 1 март 2022 г. той бе удостоен със специална награда и получи оценка отличен 5, 75. За Николай това е втори приз в оспорвания конкурс. Научното ръководство бе осъществено от Милена Платникова.