С Английската гимназия в сърцата…

             Бивши възпитаници на АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас, споделят идеята на своя  съученик Илиян Шаматанов от випуск 1982 г. за набиране на средства за подпомагане на юбилейните чествания, посветени на 50-годишнината от създаването на любимата гимназия. По този повод се обявява дарителска кампания от 08.03.2021 г. Всички, които носят Английската гимназия в сърцата си и желаят елитното бургаско училище да отбележи достойно своя половин век, могат да преведат парични средства по банковата сметка:

АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас

Общинска банка АД

IBAN BG03SOMB91303124011500

BIC SOMBBGSF

Основание : дарение за 50-годишнината на АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас

             Във връзка с изготвянето на Свидетелство за дарение са необходими следните данни:

1.За физически лица – трите имена и постоянен адрес, стойността на дарението.

2.За юридически лица – пълно наименование, адрес на седалището, описание на вида дарение, стойността на дарението, волята на дарителя, подпис на дарителя, име, фамилия и подписи на председателя на комисията по даренията и на директора на институцията, кръгъл печат.

            Тези данни трябва да бъдат изпратени на Божидар Горанов, заместник-директор АСД на АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас:

електронна поща:     b_goranov@gpaeburgas.org

             За въпроси, свързани с дарителската кампания :

Илиян Шаматанов

тел:                                     +359878228823

електронна пощa:         iliyanshamatanov@gmail.com