Културният оттенък на Пекинската опера

На 7-ми март Английска гимназия, град Бургас организира лекция по език и култура на тема Пекинска опера. Учителят по китайски език Катя Костова и китайският учител Ли Йен организираха и планираха събитието, което привлече много внимание. Голям брой ученици се включиха с ентусиазъм.

Тази дейност има за цел да помогне на учениците да разберат произхода, дълбочината и културното наследство на Пекинската опера, квинтесенцията на Китай; чрез оценяването на ролите на пекинската опера, формите на представление и маските на пекинската опера, учениците ще развият чувство за идентичност и преживяване на културното разнообразие.

Лекторът обясни съответните познания и характеристики на ролите в пекинската опера, пеенето, движенията, грима и костюмите, като комбинира видеоклипове и снимки, и проведе езикови упражнения и комуникация. Тази дейност дава възможност на учениците да разберат културния оттенък на Пекинската опера, да изпитат значението на маските и спектаклите на Пекинската опера и допълнително да насърчават разбирането на езиковите познания и подобряването на уменията за устна комуникация.

Като едно от световното нематериално културно наследство, Пекинската опера е една от значимите културни карти на Китай. Включването на изучаването на езици и културния опит на Пекинската опера в уроците по китайски език не само повишава интереса и разнообразието от изучаването на езици, но също така насърчава задълбочено разбиране на китайската култура от нашите ученици, което е от голямо значение.