Софийски университет организира подготовка за кандидатстудентски изпит по английски език в СУ „Св. Кл. Охридски“ подготвителни курсове за кандидатстуденти за  специалност Английска Филология . За кандидати от други градове се предлага и коледен интензивен курс през зимната ваканция – от 20 до 30 декември (без 25 дек), който като съдържание е същият като описания на интернет страницата “кратък подготвителен курс”. А за другите курсове записването продължава до края на  м. април. При интерес може да се обадите на  тел. 0898 220 468 или 0889 057 616.

Линк към интернет страницата www.uni-sofia.bg/……. с повече информация