Униформите са получени в магазина в Бургас. Можете да ги получите в рамките на работното време на магазина. От 6.01.2019 всички ученици от 8-ми клас са длъжни да носят одобрените елементи на ученическата униформа.