ГАЛЕРИЯ

На 18 декември коледарите отново огласиха Английската езикова гимназия с празнични песни и наричания. В духа на най-добрите традиции на училището, в навечерието на Коледа випускът на 10. клас организира за пореден път тържество за учителите и учениците. Към публиката в Актовата зала се присъединиха и деветокласници. Класните ръководители, учителите и учениците бяха поздравени от участниците в програмата с танц, песни и благословии, за да бъде прогонено злото, да се отвори път за доброто в сърцата ни, да се привлече успех и благоденствие.