Проект: “FROM EURODIVISION TO EUROVISION – FETE

FETE e международен проект по програма Еразъм + Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики и АЕГ ,,Гео Милев“,

гр. Бургас,  е едно от петте училища, които участват в проекта.

FETE е един проект за хората и Европа, бежанската криза, имиграцията, социалната интеграцията и облика на съвременна Европа. Проекта разглежда свободното движение на хора като един от ключовите моменти за основната идея на ЕС. Страните участнички в проекта представят своите традиции и култура и как те се видоизменят във времето, изучават политическото устройство и миграционната политика с помощта на местните власти и неправителствени организации.

Крайната цел на проекта е изготвяне на писмо с предложения на ученици и тяхната гледна точка, а именно как да бъдат решени проблеми като миграцията и социалната интеграция на имигранти, как да изглежда пазарът на труда в съвременна Европа, което да бъде представено в Брюксел, Белгия.