Наградени

На 03.06.2019 г. в Тържествената зала на Община Бургас се проведе официална

церемония за награждаване на победителите в общинското онлайн състезание

„Човекът е всичко…”, организирано от АЕГ „ Гео Милев” – гр. Бургас в

сътрудничество с Община Бургас и УН на гимназията.

В І раздел на състезанието „Гео Милев – есеист”/есе на български език/ се класираха учениците :

І място – Айсун Нуридин Хасан – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

ІІ място – София Дилянова Калъчева – ХІ кл. от АЕГ „Гео Милев”

ІІІ място – Виктория Трифонова Кунева – ХІ кл. от АЕГ „Гео Милев”

Поощрителни награди:

1.Теодора Славчева Добрева – ХІ кл. от АЕГ „Гео Милев”

2.Сияна Неделчева Христова – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

3.Даяна Георгиева Янкова – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

Във ІІ раздел на състезанието „Гео Милев – преводач” /превод на текст от български на английски език/ се класираха учениците :

І място – Адриана Илиянова Димова – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

ІІ място – Мартин Петев Илиев – ІХ кл. от ПГМЕЕ

ІІІ място – Кристина Димитрова Димитрова – – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

Поощрителни награди:

1.Геновева Иванова Киркова – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

2.Димитър Константинов Димитров – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

3.Даяна Георгиева Янкова – Х кл. от АЕГ „Гео Милев”

На отличените участници бяха връчени ваучери за книги, осигурени от Община Бургас и УН на АЕГ „Гео Милев”.

Честито на победителите и на техните преподаватели по български език и литература и английски език!