Бизнесът отвори врати за професионално подготвените ученици от АЕГ „Гео Милев“ със  специалност „Графичен дизайн“

При скорошното ни посещение в печатница  „ДАРС“ успяхме да се докоснем до съвременната цифрово- офсетова технология. Г-н Събков – собственик на печатницата, посрещна нас,  учениците от 10. е клас, заедно с преподавателя ни по графичен дизайн – г-жа  Десислава Димова,  и г-жа Соня Бъчварова,  заместник-директор по учебната дейност на гимназията. Със своята  предприемчивост, с  творческия си  дух и с високия си  професионализъм  г-н Събков и неговият екип оказаха силно въздействие  върху нас, като ни разкриха един нов свят. Ние имахме възможност да  наблюдаваме  всеки един от процесите в производството на широка гама от продукти. Нашите домакини ни разясниха подробно и ни показаха нагледно  начина, по който работи офсетовият печат. Видяхме, че  принципът му на действие включва няколко етапа на пренос на изображението и подлежи на развитие съобразно  технологичните  промени в сектора. Разгледахме различни видове преси, подходящи за големи тиражи. Обсъдихме традиционния метод чрез експонация на изображението от филм  или директно от файл върху плака. Проследихме и окончателното пренасяне на изображението върху хартията. Разбрахме колко е важно да познаваме материалите-  хартията и мастилото, чрез които реализираме всяко печатно послание. От печатницата ни предоставиха професионална подготовка в реални работни условия. Проследихме процеса, в който за всяка цветна страница се изготвя набор от печатни форми. Изображението върху всяка от тях съответства на един от съставните цветове от системата CMYK. Дадоха ни съвети както за предпечатните, така и за  следпечатните дейности. Престоят ни в печатницата в учебните часове по „Специфична професионална подготовка“ беше изключително интересен. Разполагахме с уникалната възможност да сме свидетели на цялостния и неподправен процес, тъй като посещенията ни бяха в рамките на  работното време на  служителите. Всеки член от екипа на г-н Събков  изключително учтиво и търпеливо отговаряше на нашите любознателни въпроси, чиито отговори със сигурност ще ни напътстват в бъдеще. Служителите   бяха напълно изчерпателни в обяснението на производствения цикъл, като ни демонстрираха нагледно  всяка една от стъпките за постигане на желания резултат. Разведоха ни в  работните помещения. Като израз на изграденото   доверие и приятелските  отношения в края на посещението ни беше поднесен и цветен подарък, който окачихме в класната си  стая.  Ние се уверихме, че днес качеството на пълноцветните офсетови преси от висок клас е внушително, а разделителната способност на изображенията е забележителна. Изпратиха ни с думите, че ни очакват отново, когато възникнат някакви въпроси, пряко свързани с нашата професионална подготовка по специалност „Графичен дизайн“. Чрез  тази статия   целият клас  заедно с нашите  ръководители  изразяваме своята благодарност за незабравимото изживяване и уверяваме, че с нетърпение бихме се върнали отново жадни за придобиване  на много нови  полезни знания и умения в развиващия се отрасъл, който ще продължи да се променя благодарение на напредъка на цифровите технологии.

Автори: учениците от 10. е клас,

Десислава Димова

преподавател по специалност „Графичен дизайн“