График на учебните часове:

108:00 – 08:30 часа
208:45 – 09:15 часа
309:30 – 10:00 часа
410:15 – 10:45 часа
511:00 – 11:30 часа
611:45 – 12:15 часа
7 12:30 – 13:00 часа

В ОРЕС 

Присъствено обучение 

период 

период 

02.11.2021 г. – 05.11.2021 г. 

08.11.2021 г. – 12.11.2021 г. 

02.11.2021 г. – 05.11.2021 г. 

08.11.2021 г. – 12.11.2021 г. 

IX a, IX б, IX в, X а, X б, X в, X г, X д, X е, XI а, XI б, XI в, XI г, XI д, XI е 

VIII a, VIII б, VIII в, VIII г, VIII д, VIII е, IX г, IX д, IX е, XII а, XII б, XII в, XII г, XII д, XII е 

VIII a, VIII б, VIII в, VIII г, VIII д, VIII е, IX г, IX д, IX е, XII а, XII б, XII в, XII г, XII д, XII е 

IX a, IX б, IX в, X а, X б, X в, X г, X д, X е, XI а, XI б, XI в, XI г, XI д, XI е 

1. 08:00 – 08:45 часа

2. 08:50 – 09:20 часа

3. 09:40 – 10:10 часа

4. 10:30– 11:00 часа

5. 11:20 – 11:50 часа

6. 12:10 – 12:40 часа

7. 13:00 – 13:30 часа

1. 08:00 – 08:40 часа

2. 08:50 – 09:30 часа

3. 09:40 – 10:20 часа

4. 10:30 – 11:10 часа

5. 11:20 – 12:00 часа

6. 12:10 – 12:50 часа

7.  13:00 – 13:40 часа

  1. Съгласно заповед №РД-01-991/02.12.2021г се възобновява присъственото обучение за класовете, където има повече от 50% ученици притежаващи валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или изразили съгласие за тестване с бърз неинвазивен антигенен тест. Присъственото обучение е само за учениците с изразено съгласие и за тези с валидни документи. 
  2. Останалите ученици продължават обучението си в ОРЕС, синхронно в Тиймс, с включени камери. За целта е необходимо всички учители да носят преносимите си устройства. 
  3. Съгласно заповед №РД-01-991/02.12.2021г. изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове ще се извършва веднъж седмично (в първия учебен ден за съответната седмица) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и два пъти седмично на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване. 
  4. За дните, в които се извършва тестване e определeн следния дневен режим: 

№ 

Присъствено обучение 

ОРЕС 

1

08:15-09:00 

08:15-08:55 

09:10-09:55 

09:10-09:50 

10:00-10:45 

10:00-10:40 

10:50-11:35 

10:50-11:30 

12:00-12:45 

12:00-12:40 

12:55-13:40 

12:55-13:35 

13:50-14:35 

13:50-14:30 


Дневен режим от 08.12.2021 г.  :

 

Присъствено обучение 

В ОРЕС 

час 

Продължителност – 45мин. 

час 

Продължителност – 40мин. 

II 

III 

IV 

         08.00 – 08.45 

         08.55 – 09.40 

         09.50 – 10.35 

         10.45 – 11.30 

II 

III 

IV 

         08.00 – 08.40 

         08.55 – 09.35 

         09.50 – 10.30 

          10.45 – 11.25 

Голямо междучасие 

Голямо междучасие 

VI 

VII 

         12.00 – 12.45  

         12.55 – 13.40 

         13.50 – 14.35 

VI 

VII 

          12.00 – 12.40  

         12.55 – 13.35 

         13.50 – 14.30 

 

  ОРЕС ще се извършва единствено в платформата Тиймс – синхронно. Разрешава се провеждане на тестове в Електронното училище /Мудъл/. 

От 05.05.2021г. до 07.05.2021г. учебните занятия на учениците от 9 и 12 клас се провеждат в Присъствена форма на обучение. Учебните занятия на учениците от 8,10 и 11 клас провеждат при ОРЕС с график на учебните часове описани в таблиците.

От 10.05.2021г. до 14.05.2021г. учебните занятия на учениците от   9, 11 и 12 клас се провеждат в Присъствена форма на обучение. Учебните занятия на учениците от 8 и 10 клас провеждат при ОРЕС с график на учебните часове описани в таблиците.

От 17.05.2021г. до 28.05.2021г. учебните занятия на учениците от   8,10, и 11 клас се провеждат в Присъствена форма на обучение. Учебните занятия на учениците от 9 клас провеждат при ОРЕС с график на учебните часове описани в таблиците.

  График на учебните часове при Присъствена форма

108:00 – 08:40 часа
208:50 – 09:30 часа
309:40 – 10:20 часа
410:30 – 11:10 часа
511:20 – 12:00 часа
612:10 – 12:50 часа
7 13:00 – 13:40 часа

  График на учебните часове при ОРЕС

108:00 – 08:30 часа
208:50 – 09:20 часа
309:40 – 10:10 часа
410:30– 11:00 часа
511:20 – 11:50 часа
612:10 – 12:40 часа
7 13:00 – 13:30 часа

  График на учебните часове:

108:00 – 08:45 часа
208:55 – 09:40 часа
309:50 – 10:35 часа
410:45 – 11:30 часа
512:00 – 12:45 часа
612:55 – 13:40 часа
7 13:50 – 14:35 часа

Във връзка с Заповед на Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката от 29.01.2021г., Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на заповед №РД-01-677/25.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-08-390/28.01.2021 г. на Директора на АЕГ “Гео Милев” гр. Бургас учебните часове ще се провеждат както следва:

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ