ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ

Заповед РД-09-4066/30.08.2022 г. – График на учебното време

            График:

ПРИСЪСТВЕНО

ОРЕС

1.

08:00 – 08:45 часа

08:00 – 08:40 часа

2.

08:55 – 09:40 часа 

08:55 – 09:35 часа 

3.

09:50 – 10:35 часа 

09:50 – 10:30 часа 

4.

10:45 – 11:30 часа

10:45 – 11:25 часа

5.

12:00 – 12:45 часа

12:00 – 12:40 часа

6.

12:55 – 13:40 часа

12:55 – 13:35 часа

7.

13:50 – 14:35 часа

13:50 – 14:30 часа