ОРЕС ще се извършва единствено в платформата Тиймс – синхронно. Разрешава се провеждане на тестове в Електронното училище /Мудъл/. 

От 05.05.2021г. до 07.05.2021г. учебните занятия на учениците от 9 и 12 клас се провеждат в Присъствена форма на обучение. Учебните занятия на учениците от 8,10 и 11 клас провеждат при ОРЕС с график на учебните часове описани в таблиците.

От 10.05.2021г. до 14.05.2021г. учебните занятия на учениците от   9, 11 и 12 клас се провеждат в Присъствена форма на обучение. Учебните занятия на учениците от 8 и 10 клас провеждат при ОРЕС с график на учебните часове описани в таблиците.

От 17.05.2021г. до 28.05.2021г. учебните занятия на учениците от   8,10, и 11 клас се провеждат в Присъствена форма на обучение. Учебните занятия на учениците от 9 клас провеждат при ОРЕС с график на учебните часове описани в таблиците.

  График на учебните часове при Присъствена форма

108:00 – 08:40 часа
208:50 – 09:30 часа
309:40 – 10:20 часа
410:30 – 11:10 часа
511:20 – 12:00 часа
612:10 – 12:50 часа
7 13:00 – 13:40 часа

  График на учебните часове при ОРЕС

108:00 – 08:30 часа
208:50 – 09:20 часа
309:40 – 10:10 часа
410:30– 11:00 часа
511:20 – 11:50 часа
612:10 – 12:40 часа
7 13:00 – 13:30 часа

  График на учебните часове:

108:00 – 08:30 часа
208:45 – 09:15 часа
309:30 – 10:00 часа
410:15 – 10:45 часа
511:00 – 11:30 часа
611:45 – 12:15 часа
7 12:30 – 13:00 часа

  График на учебните часове:

108:00 – 08:45 часа
208:55 – 09:40 часа
309:50 – 10:35 часа
410:45 – 11:30 часа
512:00 – 12:45 часа
612:55 – 13:40 часа
7 13:50 – 14:35 часа

Във връзка с Заповед на Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката от 29.01.2021г., Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на заповед №РД-01-677/25.01.2021г. на Министъра на здравеопазването, Заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-08-390/28.01.2021 г. на Директора на АЕГ “Гео Милев” гр. Бургас учебните часове ще се провеждат както следва:

ВСИЧКИ ПУБЛИКАЦИИ