Прием 2020/2021

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА VІІІ КЛАС В АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Профил Втори език Профил втори гимнaзиален етап Брой ученици Балообразуващи предмети
1 Английски език Китайски език Математика Информационни технологии 26  БЕЛ М
2 Английски език Китайски език Биология Химия 26  БЕЛ М
3 Английски език Китайски език Информационни технологии Изобразително изкуство 26  БЕЛ М
4 Английски език Немски език Биология Химия 26  БЕЛ М
5 Английски език Немски език БЕЛ История 26  БЕЛ М
6 Английски език Руски език Информационни технологии Изобразително изкуство 26  БЕЛ М

График на дейностите по прием 2020/2021:

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

(14.07., 15.07., 16.07.2020)

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

.

(21.07. – 22.07.2020г.)

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до 10.09.2020г. вкл.

Утвърждаване на осъществения

държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.