ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА VІІІ КЛАС В АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Необходими документи за записване:

1. Заявление/справка за записване – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование, съгласно чл. 130, ал. 1 ЗПУО;  

3. Заявление/декларация за избор на предмети – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

4. Акт за раждане – копие; 

5. Декларации за информирано съгласие – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

6. Медицинско свидетелство – само за профил графичен дизайн

  1. В сградата да се допускат максимум по три групи кандидати /група е ученик с придружаващ родител/. 

  2. Документите да се попълват на определените места в предверието. 

  3. В стая 117 се допуска влизане  само на една група, с вече попълнени документи. 

  4. Нова група се допуска за подаване на документи, след като една вече е напуснала сградата. 

  5. Родителите на ученици, които са под карантина, упълномощават лице за записване/ подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на ученика в училището. Упълномощеното лице представя в училището необходимите документи.

Клас

Профил

Профилиращи предмети

Брой ученици

Балообразуващи предмети

VIIIа

Чужди езици

Английски език

Китайски език

Информационни Технологии

 Изобразително изкуство

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIб

Чужди езици

Английски език

Руски език

БЕЛ

 История и цивилизации

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIв

Природни науки

Биология и ЗО

Химия и ООС

Английски език

Руски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIг

Природни науки

Биология и ЗО

Химия и ООС

Английски език

Немски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

Клас

Профил

Професия

Първи чужд език

Втори чужд език

Брой ученици

Балообразуващи предмети

VIIIд

Графичен дизайн

Графичен дизайнер

Английски език

Немски език

26

(2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*М+1*ИТ)

VIIIе

Графичен дизайн

Графичен дизайнер

Английски език

Китайски език

26

(2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*М+1*ИТ)

График за записване на приетите ученици за учебната 2022/2023 година
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13.07., 14.07., 15.07.2022 г. от 8:00 ч. до 18:00 ч.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21.07.,  22.07.2022 г. от 8:00 ч. до 16:00 ч.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01.08., 02.08.2022 г. от 8:00 ч. – до 15:00 ч. 
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. определя се от директора до 10.09.2022 г. вкл.

График на дейностите по прием 2020/2021:

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

(14.07., 15.07., 16.07.2020)

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

.

(21.07. – 22.07.2020г.)

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до 10.09.2020г. вкл.

Утвърждаване на осъществения

държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.