Прием 2020/2021

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА VІІІ КЛАС В АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Необходими документи за записване:

1. Заявление/справка за записване – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

2. Оригинал на свидетелство за основно образование, съгласно чл. 130, ал. 1 ЗПУО;  

3. Заявление/декларация за избор на предмети – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

4. Акт за раждане – копие; 

5. Декларации за информирано съгласие – по образец на АЕГ „Гео Милев“; 

6. Медицинско свидетелство – само за профил графичен дизайн

  1. В сградата да се допускат максимум по три групи кандидати /група е ученик с придружаващ родител/. 

  2. Документите да се попълват на определените места в предверието. 

  3. В стая 117 се допуска влизане  само на една група, с вече попълнени документи. 

  4. Нова група се допуска за подаване на документи, след като една вече е напуснала сградата. 

  5. Родителите на ученици, които са под карантина, упълномощават лице за записване/ подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на ученика в училището. Упълномощеното лице представя в училището необходимите документи.

Клас

Профил

Профилиращи предмети

Брой ученици

Балообразуващи
предмети

VIIIа

Чужди езици

Английски език

Китайски език

Биология

 Химия

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIб

Чужди езици

Английски език

Китайски език

БЕЛ

 История

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIв

Чужди езици

Английски език

Руски език

Информационни технологии

Изобразително изкуство

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIг

Чужди езици

Английски език

Немски език

БЕЛ

История

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

VIIIд

Природни науки

Биология

Химия

Английски език

Руски език

26

 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

Клас

Профил

Професия

Първи чужд език

Втори чужд език

Брой ученици

Балообразуващи
предмети

VIIIе

Графичен дизайн

Графичен дизайнер

Английски език

Немски език

26

(2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*М+1*ИТ)

ПрофилПрофилиращи предметиБрой ученициБалообразуващи
предмети
Чужди езициАнглийски езикКитайски езикБиология Химия26 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Чужди езициАнглийски езикКитайски езикБЕЛ История26 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Чужди езициАнглийски езикРуски езикИнформационни технологииИзобразително изкуство26 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Чужди езициАнглийски езикНемски езикБЕЛИстория26 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Природни наукиБиологияХимияАнглийски езикРуски език26 (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

ПрофилПрофесияПърви чужд езикВтори чужд езикБрой ученициБалообразуващи
предмети
Графичен дизайнГрафичен дизайнерАнглийски езикНемски език26(2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*М+1*ИТ)

График на дейностите по приема 2021/2022

Записване на приетите ученици на първи етап

на класиране или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране.

14.07., 15.07., 16.07.2021г. от 8:00 ч. до 18:00 ч.

Записване на приетите ученици на втори етап

на класиране.

21.07. – 22.07.2021г. от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Записване на приетите ученици на трети етап

на класиране.

 

30.07.2021г. вкл. от 8:00 ч. до 16:00 ч.

Попълване на незаетите места след трети

етап на класиране и записване.

определя се от директора до 10.09.2021г. вкл.

Утвърждаване на осъществения

държавен план-прием.

до 14.09.2021 г. вкл.

График на дейностите по прием 2020/2021:

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

(14.07., 15.07., 16.07.2020)

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

.

(21.07. – 22.07.2020г.)

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до 10.09.2020г. вкл.

Утвърждаване на осъществения

държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.