Прием 2020/2021

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА VІІІ КЛАС В АЕГ “ГЕО МИЛЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

  1. В сградата да се допускат максимум по три групи кандидати /група е ученик с придружаващ родител/. 

  2. Документите да се попълват на определените места в предверието. 

  3. В стая 117 се допуска влизане  само на една група, с вече попълнени документи. 

  4. Нова група се допуска за подаване на документи, след като една вече е напуснала сградата. 

  5. Родителите на ученици, които са под карантина, упълномощават лице за записване/ подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на ученика в училището. Упълномощеното лице представя в училището необходимите документи.

Профил Профилиращи предмети Брой ученици Балообразуващи предмети
Чужди езици Английски език Китайски език Биология  Химия 24  (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Чужди езици Английски език Китайски език БЕЛ  История 24  (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Чужди езици Английски език Руски език Информационни технологии Изобразително изкуство 24  (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Чужди езици Английски език Немски език БЕЛ История 24  (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)
Природни науки Биология Химия Английски език Руски език 24  (2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*БЕЛ+1*М)

ПрофилПрофесияПърви чужд езикВтори чужд езикБрой ученициБалообразуващи
предмети
Графичен дизайнГрафичен дизайнерАнглийски езикНемски език24(2*БЕЛ + 2*МАТ)+(1*М+1*ИТ)​​
График на дейностите по приема 2021/2022
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 14.07., 15.07., 16.07.2021г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. участие във втори етап на класиране. 21.07. – 22.07.2021г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. участие във втори етап на класиране. 30.07.2021г. вкл.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. участие във втори етап на класиране. определя се от директора до 10.09.2021г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. до 14.09.2021 г. вкл.

График на дейностите по прием 2020/2021:

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 

(14.07., 15.07., 16.07.2020)

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

.

(21.07. – 22.07.2020г.)

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

30.07.2020г. вкл.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора до 10.09.2020г. вкл.

Утвърждаване на осъществения

държавен план-прием.

до 14.09.2020 г. вкл.