Elementor #280

Адрес:
АЕГ “Гео Милев”
к-с “Изгрев” п.к. 7
8008 Бургас, България
Заместник директор УД: +35956862947
Учебен отдел тел: +359 56 862 949
e-mail: [email protected]
Address:
AEG “Geo Milev”
k-s “Izgrev” m.b. 7
8008 Burgas, Bulgaria
deputy headmasters: +35956862947
office tel: +35956 862 949
e-mail: [email protected]
  • По банкова сметка на AEГ“Гео Милев“ : BG 03 SOMB 91303124011500
  • По банкова сметка на Сдружение Училищно настоятелство към АЕГ“Гео Милев“ : BG 02 UNCR 76301063914828
  • Да се включите с доброволен труд