Адрес:
АЕГ “Гео Милев”
к-с “Изгрев” п.к. 7
Бургас, България
Учебен отдел тел: +359 56 862 949
e-mail: office@gpaeburgas.org
Address:
AEG “Geo Milev”
k-s “Izgrev” m.b. 7
8018 Burgas, Bulgaria
office tel: +35956 862 949
e-mail: office@gpaeburgas.org
  • По банкова сметка на AEГ“Гео Милев“ : BG 03 SOMB 91303124011500
  • По банкова сметка на Сдружение Училищно настоятелство към ГПАЕ“Гео Милев“ : BG 02 UNCR 76301063914828
  • Да се включите с доброволен труд