Директор:
Жаклин Нейчева

email:
zh_neycheva@aegburgas.org

Заместник директор, учебна дейност:
Соня Бъчварова
email: s_bachvarova@aegburgas.org
sonya.bachvarova@edu.mon.bg

Заместник директор, учебна дейност:
Красимира Митева
email: k_miteva@aegburgas.org

Заместник директор, административна дейност:
Божидар Горанов
email: b_goranov@aegburgas.org

Педагогически съветник:
Николета Казакова
email: n_kazakova@aegburgas.org

Училищен психолог:
Мария Пантелеева
email: m_panteleeva@aegburgas.org

Ръководител компютърно обслужване:
Божидар Божков
email: b_bojkov@aegburgas.org
+359879552566

Длъжностно лице по защита на данните:
Божидар Горанов
email: dpo@aegburgas.org
служ. тел.: +359879552778

Български език и литература :
Станислава Гандиева
Даниела Денева
Мариана Ведричкова
Красимир Иванов
Антонина Нонева
Радостина Димитрова
Английски език :
Елена Дулкарова
Иво Иванов
Дияна Коларова
Красимира Митева
Дарина Пехливанова
Янита Николова
Валентина Атанасова
Марияна Терзиева
Филка Калабалъкова
Татяна Шурелова
Ивелина Филипова
Димана И. Есен
Катерина Димитрова
Катерина Атанасова
Руски език :
Олга Тиманова
Немски език :
Илияна Георгиева
Люба Кунева
Китайски език:
Катя Костова
Жанет Ценова
Математика :
Наташа Куванджиева
Боян Колев
Пенка Георгиева
Анна Златева
Евгения Младенова
Божидар Горанов
Информационни технологии:
Даниела Василева
Милена Майсторова
Соня Бъчварова
Емилия Янева
История и цивилизация:
Милена Андрешева
Милена Платникова
Зорница Костадинова
География и икономика :
Нина Георгиева
Митко Бакърджиев
Предприемачество :
Адриана Георгиева
Химия и опазване на околната среда :
Гергана Митева
Ивелина Койчева
Биология и здравно образование:
Цанка Николова
Василена Пенчева
Александра Лазева
Физика и астрономия:
Венета Манева
Жечка Русинова
Философия:
Мария Пантелеева
Николай Георгиев
Изобразително изкуство:
Десислава Димова
Денислава Велева
Физическо възпитание и спорт:
Красимир Банов
Росица Гъчева
Даниела Димитрова
Мирослав Стаматов
Музика:
Елена Иванова
Красимир Целов