КОЛЕКТИВ

Директор:
Жаклин Нейчева
email: zh_neycheva@gpaeburgas.org

Заместник директор, учебна дейност:
Соня Бъчварова
email: s_bachvarova@gpaeburgas.org

Заместник директор, учебна дейност:
Красимира Митева
email: k_miteva@gpaeburgas.org

Заместник директор, административна дейност:
Божидар Горанов
email: b_goranov@gpaeburgas.org

Педагогически съветник:
Румяна Костова
email: r_kostova@gpaeburgas.org

Училищен психолог:
Мария Пантелеева
email: m_popova@gpaeburgas.org

Ръководител компютърно обслужване:
Божидар Божков
email: b_bojkov@gpaeburgas.org
+359879552566

Длъжностно лице по защита на данните:
Божидар Горанов
email: dpo@gpaeburgas.org
служ. тел.: +359879552778

Български език и литература :
Костадинка Недялкова
Даниела Денева
Мариана Ведричкова
Ася Хаджирачева
Красимир Иванов
Живка Янева
Димитринка Вълчева
Английски език :
Елена Дулкарова
Иво Иванов
Дияна Коларова
Росица Найденова
Красимира Митева
Дарина Пехливанова
Янита Николова
Валентина Атанасова
Марияна Терзиева
Филка Калабалъкова
Татяна Шурелова
Ивелина Филипова
Женя Георгиева
Диана Герасимова
Руски език :
Олга Тиманова
Юлияна Калчева
Немски език :
Илияна Георгиева
Румяна Вълчанова
Люба Кунева
Китайски език:
Катя Костова
Португалски език :
Теодора Янакиева
Математика :
Бойко Пандев
Татяна Ненова
Пенка Христова
Пенка Георгиева
Анна Златева
Евгения Младенова
Информационни технологии:
Даниела Василева
Божидар Божков
Соня Бъчварова
История и цивилизация:
Милена Андрешева
Милена Платникова
Митко Бакърджиев
Зорница Костадинова
География и икономика :
Нина Георгиева
Райнета Цветкова
Химия и опазване на околната среда :
Маргарита Ангелова
Галя Маринова
Биология и здравно образование:
Цанка Николова
Василена Пенчева
Физика и астрономия:
Венета Манева
Елена Каръмчева
Философия:
Мария Пантелеева
Николай Георгиев
Изобразително изкуство:
Златка Коева
Физическо възпитание и спорт:
Красимир Банов
Росица Гъчева
Гергана Стоянова
Мирослав Стаматов
Музика:
Елена Иванова