КОЛЕКТИВ

Директор:
Жаклин Нейчева
email: zh_neycheva@gpaeburgas.org

Заместник директор, учебна дейност:
Соня Бъчварова
email: s_bachvarova@gpaeburgas.org

Заместник директор, учебна дейност:

email:

Заместник директор, административна дейност:
Божидар Горанов
email: b_goranov@gpaeburgas.org

Педагогически съветник:
Румяна Костова
email: r_kostova@gpaeburgas.org

Училищен психолог:
Мария Пантелеева
email: m_popova@gpaeburgas.org

Ръководител компютърно обслужване:
Божидар Божков
email: b_bojkov@gpaeburgas.org

Длъжностно лице по защита на данните:
Божидар Горанов
email: b_goranov@gpaeburgas.org
служ. тел.: +359879552778

Български език и литература :
Костадинка Недялкова
Даниела Денева
Мариана Ведричкова
Ася Хаджирачева
Красимир Иванов
Живка Янева
Английски език :
Елена Дулкарова
Иво Иванов
Дияна Коларова
Росица Найденова
Красимира Митева
Дарина Пехливанова
Янита Николова
Зорница Хараламбиева
Марияна Терзиева
Филка Калабалъкова
Таня Дапчева
Татяна Шурелова
Ивелина Филипова
Женя Георгиева
Радостина Николова
Руски език :
Олга Тиманова
Немски език :
Илияна Георгиева
Румяна Вълчанова
Люба Кунева
Китайски език:
Катя Костова
Португалски език :
Деница Александрова
Математика :
Бойко Пандев
Татяна Ненова
Пенка Христова
Анна Златева
Евгения Младенова
Информационни технологии:
Даниела Василева
История и цивилизация:
Милена Андрешева
Милена Платникова
Митко Бакърджиев
Васил Киров-лектор
География и икономика :
Нина Георгиева
Райнета Цветкова
Химия и опазване на околната среда :
Маргарита Ангелова
Галя Маринова
Биология и здравно образование:
Цанка Николова
Даниела Стоянова
Физика и астрономия:
Венета Манева
Елена Каръмчева
Философия:
Надежда Кръстева
Николай Георгиев
Изобразително изкуство:
Златка Коева
Физическо възпитание и спорт:
Красимир Банов
Росица Гъчева
Гергана Стоянова
Мирослав Стаматов
Музика:
Елена Иванова