Директор:
Жаклин Нейчева

email:
[email protected]

Заместник директор, учебна дейност:
Соня Бъчварова
email: [email protected]
[email protected]

Заместник директор, учебна дейност:
Красимира Митева
email: [email protected]

Заместник директор, административна дейност:
Божидар Горанов
email: [email protected]

Педагогически съветник:
Николета Казакова
email: [email protected]

Училищен психолог:
Мария Пантелеева
email: [email protected]

Ръководител компютърно обслужване:
Божидар Божков
email: [email protected]
+359879552566

Длъжностно лице по защита на данните:
Божидар Горанов
email: [email protected]
служ. тел.: +359879552778

Български език и литература :
Станислава Гандиева
Даниела Денева
Мариана Ведричкова
Ася Хаджирачева
Красимир Иванов
Антонина Нонева
Радостина Димитрова
Английски език :
Елена Дулкарова
Иво Иванов
Дияна Коларова
Красимира Митева
Дарина Пехливанова
Янита Николова
Валентина Атанасова
Марияна Терзиева
Филка Калабалъкова
Татяна Шурелова
Ивелина Филипова
Димана И. Есен
Катерина Димитрова
Катерина Атанасова
Руски език :
Олга Тиманова
Юлияна Калчева
Немски език :
Илияна Георгиева
Люба Кунева
Китайски език:
Катя Костова
Жанет Николова Ценова
Португалски език :
Теодора Янакиева
Математика :
Наташа Куванджиева
Боян Колев
Пенка Георгиева
Анна Златева
Евгения Младенова
Информационни технологии:
Даниела Василева
Милена Майсторова
Соня Бъчварова
История и цивилизация:
Милена Андрешева
Милена Платникова
Зорница Костадинова
География и икономика :
Нина Георгиева
Митко Бакърджиев
Предприемачество :
Адриана Георгиева
Химия и опазване на околната среда :
Гергана Митева
Галя Маринова
Биология и здравно образование:
Цанка Николова
Василена Пенчева
Гергана Илиева
Физика и астрономия:
Венета Манева
Жечка Русинова
Философия:
Мария Пантелеева
Николай Георгиев
Изобразително изкуство:
Десислава Димова
Физическо възпитание и спорт:
Красимир Банов
Росица Гъчева
Даниела Димитрова
Мирослав Стаматов
Музика:
Елена Иванова
Жасмина Василева