КОЛЕКТИВ

Директор:
Жаклин Нейчева

email:
[email protected]

Заместник директор, учебна дейност:
Соня Бъчварова
email: [email protected]

Заместник директор, учебна дейност:
Красимира Митева
email: [email protected]

Заместник директор, административна дейност:
Божидар Горанов
email: [email protected]

Педагогически съветник:
Николета Казакова
email: [email protected]

Училищен психолог:
Мария Пантелеева
email: [email protected]

Ръководител компютърно обслужване:
Божидар Божков
email: [email protected]
+359879552566

Длъжностно лице по защита на данните:
Божидар Горанов
email: [email protected]
служ. тел.: +359879552778

Български език и литература :
Костадинка Недялкова
Даниела Денева
Мариана Ведричкова
Ася Хаджирачева
Красимир Иванов
Живка Янева
Димитринка Вълчева
Английски език :
Елена Дулкарова
Иво Иванов
Дияна Коларова
Росица Найденова
Красимира Митева
Дарина Пехливанова
Янита Николова
Валентина Атанасова
Марияна Терзиева
Филка Калабалъкова
Татяна Шурелова
Ивелина Филипова
Димана И. Есен
Катерина Димитрова
Катерина Атанасова
Руски език :
Олга Тиманова
Юлияна Калчева
Немски език :
Илияна Георгиева
Румяна Вълчанова
Люба Кунева
Китайски език:
Катя Костова
Португалски език :
Теодора Янакиева
Математика :
Бойко Пандев
Боян Колев
Пенка Георгиева
Анна Златева
Евгения Младенова
Информационни технологии:
Даниела Василева
Милена Майсторова
Соня Бъчварова
История и цивилизация:
Милена Андрешева
Милена Платникова
Зорница Костадинова
География и икономика :
Нина Георгиева
Митко Бакърджиев
Химия и опазване на околната среда :
Маргарита Ангелова
Галя Маринова
Биология и здравно образование:
Цанка Николова
Василена Пенчева
Физика и астрономия:
Венета Манева
Философия:
Мария Пантелеева
Николай Георгиев
Изобразително изкуство:
Десислава Димова
Физическо възпитание и спорт:
Красимир Банов
Росица Гъчева
Даниела Димитрова
Мирослав Стаматов
Музика:
Елена Иванова