Велик, велик Великден, още по-велик Гергьовден

На 8.05.2024 г. в Творческата стая на АЕГ „Гео Милев“ се проведе открит урок по български език и литература на тема: „Велик, Велик Великден, още по-велик-Гергьовден“, вдъхновен от българския празник Гергьовден и посветен на народните традиции и обичаи. Урокът се проведе с участието на учениците от IX б клас с класен ръководител и учител по български език и литература Радостина Димитрова.

Събитието уважиха с присъствието си г-жа Юлия Пенева- дългогодишен директор на ОУ „ Климент Охридски“ и учител по история, председател на ДТА „Звездички“ към същото училище, г-н Николай Парушев – учител по хореография и ръководител на фолклорните  танцови формации „Звездички“ и „Зорница“, г-жа Соня Бъчварова и г-н Божидар Горанов – зам. – директори в АЕГ „Гео Милев“, г-жа Мариана Ведричкова – главен учител в елитната гимназия, както и преподаватели по български език и литература и история.

Специален гост на събитието беше Богдан Георгиев – хореограф и участник в танцови формации, млад човек, който е приел за своя духовна мисия да съхранява и разпространява автентичните български традиции и обичаи. Той представи на учениците различни ритуали, които се изпълняват на този празник. Единият от тях – Гергьовска люлка, беше изпълнен от учениците Ивайла Петкова, Мелис Бехмен, Жюлиян Недялков и Никола Христов.

След интересния разказ на госта учениците взеха участие в дискусия на тема: Трябва ли да спазваме традициите и ако да, допустимо ли е да ги променяме, за да са интересни на съвременниците ни? Спазвайки правилата за речево поведение при участие в диалог и в дискусия, и ученици, и гости се съгласиха, че традициите трябва да „се извадят от музея“, за да бъдат атрактивни за младите хора и приложими в 21.век. Разбира се, темата е важна и обширна и не може да бъде изчерпана – различни гледни точки винаги ще има! Но най-важното е, че учениците от IX б клас и Магдалена Даскалова, Мартин Парталов и Петър Петров от IX д клас, заявиха своето мнение и показаха критично мислене!