Всеки край е ново начало

Част от събитията по случай патронния празник на гимназията  бе представянето на реализирания по програма Еразъм + проект ,, English Language Teaching Adventures in Minecraft“.  Интердисциплинарен урок по английски език и информационни технологии на тема  ,,Green School“ бе проведен с учениците от 8 е клас.  Под ръководството на г-жа Татяна Шурелова и г-жа Милена Майсторова те имаха възможност, посредством един уникален и отговарящ на съвременните образователни тенденции метод, какъвто е игровизацията (gamification) , да се насладят на обучението по английски език в класната стая. Съпреживявайки събитията в света на компютърната игра Майнкрафт, учениците успяха да развият своите комуникативни умения и да създадат своето ,,Зелено училище“. Гости на събитието бяха ученици от 9 и 10 клас, както и дългогодишния преподавател по английски език в гимназията г-жа Дарина Пехливанова.

Създадените отделни светове в играта Майнкрафт и интегрираните в тях езикови препятствия, съответстващи на различни нива от Общата европейска референтна рамка за езиците, отразяват актуални проблеми, исторически събития, литературни произведения, които учениците могат да съпреживеят докато учат. Според екипа на проекта, концепцията за игровизация (gamification), базирана на ситуации от реалния живот, насърчава критичното мислене и допринася за развиване на комуникативните умения на учениците. Точно поради тази причина партньорите в проекта кандидатстват за акредитация и включването на разработените светове в официалната библиотека на Minecraft Education.

С края на проекта обаче се поставя и едно нова начало, свързано с възможността учениците от АЕГ ,,Гео Милев‘‘ да се явят безплатно на изпит за владеене на английски език, при успешното полагане на който, да получат международен сертификат. Всичко това се подпомага от специално създадената по проекта платформа, която предоставя достъп до всички необходими на учители и ученици образователни ресурси, както и на форум с център за помощ в реално време. По този начин всеки желаещ, може да стане част от голямото семейство на известната компютърна игра Майнкрафт.