В началото бе словото с перо и мастилница

Наред с всички дейности, свързани с 1. ноември, през последния ден преди ваканцията, учениците от 11. клас отбелязаха предстоящия Ден на народните будители, ползвайки възрожденските методи в образователната система. Всяко дете направи опит да изпише кратък текст върху папирус чрез помощта на перо и мастилница. Изводът, до който достигнаха възпитаниците на гимназията, е категоричен : “никак не им е било лесно на нашите будители и въпреки това, благодарение на техния труд, упоритост и будност, ние сме това, което сме в момента”.

Единадесетокласниците бяха подготвили есета на тема “В началото бе словото”. Най-силно въздействаха думите на ученичката Александра Сариева от 11. д клас, които провокират да се замислим “от една страна за манипулативната сила на словото, а от друга – за отговорността и принципността, която всеки от нас би трябвало да притежава.”