ДАРЕНИЕ ОТ ИНСТИТУТ “КОНФУЦИИ” СОФИЯ

Английска езикова гимназия „Гео Милев“ получи дарение от Институт „Конфуций“ София, чиито основни дейности са свързани с преподаването на китайски език и разширяване на знанията на хората от различни държави за китайския език и култура, както и развитието на приятелски отношения

  Даренията включват:

          Петнадесет тонколони „Logitech“ за компютър.

          Учебници на издателство „Ханбан“, партньори на институт „Конфуций“. Учебниците на издателството вече са познати на нашите ученици, понеже вече се използват учебници на „Ханбан“ в часовете по Китайски ООП.

          Учебни помагала на издателство „Ханбан“.

          CD дискове към помагалата

          Карти съдържащи думи и йероглифи на китайски език, които да помогнат на учениците в изучаването на китайския правопис

          Речници за библиотеката, в помощ на всеки който изучава или иска да изучава китайски език.

Дарението е с цел обогатяване на лексикалната и вербална култура на учениците.

Сърдечно благодарим на институт „Конфуций“ за даренията към Английска езикова гимназия „Гео Милев“ Бургас.