ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА СВОБОДАТА – БЕСЕДА С ДОЦЕНТ ДИМОВА-КУКСЪН

„Свободата ОТ“ – негативната, или „свободата ДА“ – позитивната? Доколко всяка от тези концепции от есето на философа Исая Бърлин е полезна за индивида и обществото в днешно време? Търпи ли тезата конструктивна критика и можем ли да култивираме в себе си усет за „правилно“ отношение към граници и норми, било то вътрешни или външни за всеки от нас? Това бяха някои от въпросите, на които на 26.06.2023 г. се опитаха да отговорят учениците от АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас  заедно с доц. Мария Димова-Куксън – гост лектор и бивш възпитаник на гимназията, настоящ доцент по политическа теория във Факултета по държавно управление и международни отношения към университета Дърам, Англия. Събитието уважиха г-жа Жаклин Нейчева, директор на АЕГ „Гео Милев“, и учителят по философия г- н Николай Георгиев.

Доц. Димова-Куксън прие без колебание поканата на г-жа Валентина Атанасова –  учител по английски език и ръководител на Клуба за електронни медии и Клуба за дебати. Целта на срещата беше да подпомогне развиването на умения за критическо мислене, анализ, дебатиране и логика, както и да способства за приобщаване на новите поколения възпитаници на училището към сплотената общност на Английската езикова гимназия в Бургас. Лекцията бе с фокус върху Студената война в контекста на есето на Бърлин, като бе подчертана продължаващата ѝ значимост в днешния политически климат на популистко отхвърляне на либералните егалитарни ценности. „Ако се взрем отблизо, разбираме как негативната свобода се простира отвъд фундаменталното си определение за „свобода ОТ“ и изследва взаимодействието между двете концепции за свободата и идеите за монизъм и ценностен плурализъм. Текстът не е получил задълбочено изучаване в България, но е ключов компонент от учебните програми по политическа теория в западните университети, тъй като предлага ценни прозрения за политическата история и интелектуалната мисъл в западния свят след Втората световна война“ – уточни лекторът.

Презентацията започна със снимки от времето, когато доц. Димова-Куксън и г-жа Атанасова са били съученици в един випуск на АЕГ „Гео Милев“, с препратка към ефекта на Студената война. После накратко гостът  представи обзор на възможностите, които днес учениците имат, както и програмите, предлагани от университета в Дъръм за чуждестранни студенти. Същинската част, включваща забавни слайдове, илюстрации и цитати, събуди  интерес у учениците и предизвика спонтанната им реакция, след което „заваляха“ въпросите. Приведоха се примери от областта на науката, притчи от автори като Пауло Куелю и дори епизоди от филма „Вчера“. Дискутираха се въпросите за нуждата да се стремиш към отрицание на наложени потискащи граници, да търсиш възможност да се освободиш от бариери, както и проблемът за скритите „подводни“ камъни на позитивната свобода – да следваш даден модел, да се стремиш към утвърдената в цивилизацията норма за „модерен“ успешен човек, без да осъзнаваш как този стремеж има скрит манипулативен характер и води по същество до тоталитаризъм, понеже уеднаквява идеала, без да приема опцията за либерален плурализъм с различни  възможности за реализация. С помощта на лектора бяха разкрити преимуществата и недостатъците на всяка от двете концепции, а присъстващите коментираха тезата и задаваха въпроси, свързани с нея.

 

Доцент Димова-Куксън сподели: Благодаря за поканата и за организацията на философската беседа с учениците от АЕГ „Гео Милев“ в Бургас. Те не само изслушаха с внимание материал, който изнасям на студенти в университета, но участваха с коментари и въпроси от началото до края. Гордея се, че съм била в тази гимназия, и се надявам тя да продължава да бъде мястото, където растат ангажирани и мислещи млади хора, на което впрочем бях свидетел!“