Двоично кодиране в текстова информация с „езика” на литературата

Бинарният урок се разглежда като една нетрадиционна форма на обучение, която все повече навлиза в съвременното училище. В този тип уроци  се обединяват усилията на двама преподаватели от различни направления и учениците неразделно овладяват теоретични знания и си изграждат  практически умения. 

На 02.11.2023 г.  в Творческата стая на АЕГ „Гео Милев“ се проведе открит бинарен урок на тема „Двоично кодиране в текстова информация“. Целта на занятието бе да интегрира методи за наблюдение и кодиране на текстова информация, свързана с процеса на обучение в часовете по български език и литература.

Под ръководството на преподавателите –  Антонина Нонева, учител по български език и литература, и Милена Майсторова, учител по информационни технологии – възпитаниците на елитната гимназия от 10. в клас уверено демонстрираха своите знания за алгоритми и двоична бройна система, натрупани в учебните часове. След проверка и на знанията им по литература чрез игра в Kahoot към учениците бе отправено интересно предизвикателството. Те участваха в работилница за кодиране на текстова информация – Розета Код. БГ. Разделени на екипи, десетокласниците имаха за задача да кодират фрагмент от текст на изучавано от тях литературно произведение чрез двоичен осемцифрен код, но не на компютър, а с помощта на  черни и бели мъниста. Посредством таблица на съответствието младежите трябваше да открият осемцифрен двоичен код, който отговаря на буква от българската азбука.

На открития урок присъстваха доц. д-р Димитър Минчев – преподавател към Центъра по информатика и технически науки при БСУ, г-жа Красимира Митева – заместник-директор УД, г-н Божидар Горанов – заместник-директор АСД, и Даниела Василева – учител по информационни технологии.

Всички гости споделиха удовлетворението си от наблюдавания бинарен  урок и признаха,  че използването на междупредметните връзки е особено важно за учениците, тъй като то им помага да развият комплексни умения,   приложими не само в училище, но и извън него.