Денят на планетата Земя -22 април

За първи път Денят на планетата Земя е отбелязан на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. В изявата се включват над 20 милиона американци. В резултат на това мащабно събитие се оформя мощно движение в защита на околната среда и са приети закони за чист въздух и чиста вода в САЩ.

България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на планетата Земя. На 22 април 1992 г.  Желю Желев, президент на Република България, подписва клетвата от името на Земята. Над 30 хиляди български деца поставят подписите си под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Документът е връчен на Конференцията на ООН за околна среда и развитие, проведена в Рио де Жанейро през юни, 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на планетата Земя и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда.

По случай Деня на планетата Земя учениците от 9. и 11. клас от АЕГ „Гео Милев“ изработиха постери, макети и презентации; включиха се с рисунки, есета и стихотворения, свързани с темата за опазването на околната среда.  Учениците от 10.е клас изрисуваха с тебешири училищния двор под ръководството на г-жа Десислава Димова, учител по графичен дизайн.

Денят на планетата Земя е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора, а възпитаниците на Английската езикова гимназия по традиция го честват всяка година със съдействието на г-жа Нина Георгиева, учител по география и гражданско образование.