Докато играеш…Учиш

На 28.11.2023 в хотел “Аква”, гр. Бургас, се състоя вълнуваща информационна среща, на която бе представен проект  Follow Me To Minecraft по програма Еразъм+.

След детайлно запознаване на присъстващите с основните цели и продукти по проекта  Гергана Иванова, Диляра Христова, Борис Савов, Александър Жеков, Никола Видев и Жюлиян Недялков, възпитаници на АЕГ “Гео Милев”, споделиха своите вълнения, натрупани по пътя на  запознаването с Мinecraft. Разказаха за впечатленията си от пилотното тестване на световете и от играта като цяло.

Световете „ Green School”  и “Treasure Island” /„Зелено Училище“ и „Островът на съкровищата“/, изработени от екипа на българския партньор по проекта при АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас, срещат почитателите на платформата с  различни предизвикателства, през които учениците трябва да преминат, за да завършат света. Това е един креативен и забавен начин за придобиване на нови знания по английски език и за тяхното усъвършенстване.

След проведената  дискусия последва демонстрация на практическото приложение на проекта. Под ръководството на членовете на екипа вълшебният свят на Minecraft  омагьоса преподаватели, студенти и ученици. Всички присъстващи на събитието  се потопиха в занимателна игра на английски език чрез създаване на 3D блокови модели.

Изявата бе удостоена с  присъствието на проф. д-р Мария Алексиева,  заместник-ректор на БСУ, доц. д-р Пенка Георгиева, доц. д-р Веселина Жечева,  Гергана Кирова, инспектор по международно сутрудничество, и други преподаватели от БСУ, проф. д-р Румяна Папанчева от  университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гости от много училища и  представители на различни институции от морския ни град.

Проектът  “Follow Me To Minecraftсе радва на особен интерес сред  бургаската общественост и безспорно намира своето приложение.