Интересно, забавно и лесно

На 30.01.2024 г. в компютърния кабинет на АЕГ „Гео Милев“ гр. Бургас се проведе открит бинарен урок на тема Biomes of the Earth (practice lesson) с участието на учениците от 9. е  клас под ръководството на г-жа Нина Георгиева – старши учител по география, и г-жа Даниела Василева – старши  учител по информационни технологии.

Гости на събитието бяха Веселка Тодорова – експерт по обществени науки, гражданско образование и религии, и учители по география от други училища в Бургас.

Учениците се научиха да сортират данни в електронна таблица по няколко признака с програмата Microsoft Excel, след което приложиха наученото в попълване на таблица с информация за географски обхват на район, климатични условия, води, почви, растителност и див живот. По интерактивен и достъпен начин младите хора показаха своите познания в областта на географията, поставяйки хидрограми и климатограми в съответните природни области. Гимназистите се запознаха с национални резервати и отбелязаха тяхното местоположение върху световната карта.

Урокът завърши с игра Kahoot, в която учениците демонстрираха знания върху географските понятия и термините, свързани с тях, на английски език.

В рамките на един учебен час информационните технологии и географията се хванаха ръка за ръка, за да покажат, че пътят към знанието и познанието е интересен и лесен.