Клуб „Учебна компания – предприемачество“

През учебната 2019/2020 година Клуб „Учебна компания – предприемачество“ (УК „Reborn“) работи по два проекта на Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ (JA Bulgaria), член на JA Worldwide и на JA Europe и партньор на Министерството на образованието и науката.

По основния – Проект „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“ на JA Европа и Европейския институт за иновации и технологии „Суровини“ (EIT Raw Materials), в АЕГ „Гео Милев“ за първи път се  предостави възможност на учениците да придобият бизнес компетенции.

Вторият проект на JA Bulgaria –  „Знания, които променят живота“ – в партньорство с MetLife България (с финансовата подкрепа на Фондация MetLife в рамките на образователната програма MetLife Life Changer 4), има за цел чрез Образователната програма „Разумни финанси“ да развие финансови познания и умения за успех на учениците. Проектът се осъществява с помощта на доброволци, които са специалисти във финансовата сфера. Дейностите по всяка тема са разнообразни – работа по групи, лекции, беседи, игри, състезания и други. Дискусиите са по важни финансови въпроси – спестяване, инвестиране, риск, доходност, лични инвестиционни стратегии и др. Програмата запознава учениците с основните елементи на личните финанси и изработването на личен бюджет за осъществяването на финансовите цели. Поставя се акцент върху печеленето и разумното разходване на наличните средства, бюджетирането, спестяването и инвестирането.

Днес нашите предприемчиви момичета и момчета – партньорите от УК „Reborn“, имаха посещение от своите доброволци, които разшириха представата ни от учебното съдържание през призмата на професионалния си опит. Обсъдиха се важността на вземането на разумни финансови решения, значението на планирането и поставянето на лични финансови цели.